|

Alecta utforskar ledarskap i labbet

18 feb, 2020 | Företagsintern utbildning

Avdelningen Kommunikation & Hållbarhet på Alecta genomförde ett organisationslabb som en del av en konferens om verksamhetsplanering och organisationsutveckling. Alecta befinner sig på en förändringsresa som innebär att förändra kultur, attityd och arbetssätt mot mer samverkan och mer aktivt medarbetarskap, vilket också kräver ett mer delegerande ledarskap. Labbet kombinerades med ett teoripass om hur våra hjärnor fungerar och blev ett sätt att förstärka förståelsen av labbet på ett mer konkret sätt.

”Vi har arbetat en hel del med hur vi kan uppnå kollektiv intelligens och ta vara på varandras olikheter. Organisationslabbet gav energi och en nytändning och gav oss en chans att samla ihop ett gäng lösa trådar”, säger Hanna Waldner som arbetar som HR-specialist på Alecta.

Urgammal hjärna i en modern organisation

Organisationslabbet är en möjlighet att på ett extremt kondenserat sätt få syn på hur vi människor fungerar när vi befinner oss under press. Även om deltagarna i teorin vet hur de ska agera i en viss situation så blir det ändå inte så när det är skarpt läge i labbet. Vi kan alla uppleva hierarkiska situationer som stressande och hjärnans hotsystem gör att vi ofta inte klarar av att arbeta i partnerskap med varandra.

”Vi tänker att vi lever i en modern och upplyst tid, men vi har alla hjärnor som är konstruerade för en annan tid och andra förutsättningar. Det är nyttigt att både samtala och uppleva hur hjärnan beter sig när den hamnar i stress”, säger Martin Hedensiö som arbetar som Chef för Kommunikation & Hållbarhet på Alecta.

”Jag upplevde mitt eget beteende som högst märkligt. Trots att jag har gått flera utbildningar i neuroledarskap var det tufft att inse hur min hjärna funkade i vissa situationer”, säger Hanna.

Kaos ger mellanchef en tuff sits

Hanna och Martin upplevde båda att labbet tydliggjorde de negativa konsekvenser som uppstår som ett resultat av att toppcheferna rundar mellancheferna. Toppchefernas beteende bottnade inte i en negativ intention, utan var en konsekvens av upplevelsen av kaos som i sin tur skapade stark stress.

”För oss var det särskilt intressant att observera skeendet eftersom vi arbetar mot att få mellancheferna att släppa detaljkontrollen av medarbetarna, samtidigt som vi inte vill att det ska ersättas av toppstyrning”, säger Hanna.

Att möta motstånd med nyfikenhet

Under en förändringsresa finns det ofta ett informationsglapp mellan de som leder förändringen och de som blir påverkade av den. Då är det lätt hänt att börja kommunicera med organisationen på en allt för abstrakt nivå. Då är risken att medarbetarna inte kan omsätta informationen till ”what’s in it for me” eller konkret handling utan att det blir oförutsägbart. Det kan resultera i att medarbetaren upplever ett bristande engagemang eller till och med sätter klackarna i backen.

”Jag tänker att labbet är helt perfekt för en ledningsgrupp som vill påbörja en förändringsresa. För att få syn på sina egna reaktioner, men också för att förstå hur andra påverkas av den pressen som en förändring innebär. När vi förstår hur människor fungerar så behöver inte deras beteenden upplevas som frustrerande, utan som information att de behöver mer trygghet”, säger Martin.

Ta del av fler kundcase

Med SCARF som språk i arbetsgruppen

Med SCARF som språk i arbetsgruppen

Rosa Vitrera Luiga arbetar som distriktschef på Huge Bostäder som är Huddinge kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Hon sitter i ledningsgruppen och har det övergripande ansvaret för fastigheterna i Flemingsberg. I sitt distrikt har hon tre direktrapporterande chefer...

Mänskligt ledarskap i en föränderlig värld

Mänskligt ledarskap i en föränderlig värld

Suzanne Nygren arbetar som HR direktör på Ahlsell och har nyligen gått Neuroledarskap i praktikens baskurs. I sin roll är hon ständigt på jakt efter ny kunskap och verktyg som kan tillämpas för att uppnå ett hållbart, inkluderande och mer mänskligt ledarskap, och för...

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Ska du bygga en lekplats, nya väg eller en cykelbana? I så fall kan Rockstore hjälpa till. De är ett personalägt teknikföretag som grundades 1980 med konsulter som arbetar främst med projekt- och byggledning inom väg och anläggning. Nu har de dessutom blivit lite mer...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag