|

Alecta utforskar ledarskap i labbet

18 feb, 2020 | Företagsintern utbildning

Avdelningen Kommunikation & Hållbarhet på Alecta genomförde ett organisationslabb som en del av en konferens om verksamhetsplanering och organisationsutveckling. Alecta befinner sig på en förändringsresa som innebär att förändra kultur, attityd och arbetssätt mot mer samverkan och mer aktivt medarbetarskap, vilket också kräver ett mer delegerande ledarskap. Labbet kombinerades med ett teoripass om hur våra hjärnor fungerar och blev ett sätt att förstärka förståelsen av labbet på ett mer konkret sätt.

”Vi har arbetat en hel del med hur vi kan uppnå kollektiv intelligens och ta vara på varandras olikheter. Organisationslabbet gav energi och en nytändning och gav oss en chans att samla ihop ett gäng lösa trådar”, säger Hanna Waldner som arbetar som HR-specialist på Alecta.

Urgammal hjärna i en modern organisation

Organisationslabbet är en möjlighet att på ett extremt kondenserat sätt få syn på hur vi människor fungerar när vi befinner oss under press. Även om deltagarna i teorin vet hur de ska agera i en viss situation så blir det ändå inte så när det är skarpt läge i labbet. Vi kan alla uppleva hierarkiska situationer som stressande och hjärnans hotsystem gör att vi ofta inte klarar av att arbeta i partnerskap med varandra.

”Vi tänker att vi lever i en modern och upplyst tid, men vi har alla hjärnor som är konstruerade för en annan tid och andra förutsättningar. Det är nyttigt att både samtala och uppleva hur hjärnan beter sig när den hamnar i stress”, säger Martin Hedensiö som arbetar som Chef för Kommunikation & Hållbarhet på Alecta.

”Jag upplevde mitt eget beteende som högst märkligt. Trots att jag har gått flera utbildningar i neuroledarskap var det tufft att inse hur min hjärna funkade i vissa situationer”, säger Hanna.

Kaos ger mellanchef en tuff sits

Hanna och Martin upplevde båda att labbet tydliggjorde de negativa konsekvenser som uppstår som ett resultat av att toppcheferna rundar mellancheferna. Toppchefernas beteende bottnade inte i en negativ intention, utan var en konsekvens av upplevelsen av kaos som i sin tur skapade stark stress.

”För oss var det särskilt intressant att observera skeendet eftersom vi arbetar mot att få mellancheferna att släppa detaljkontrollen av medarbetarna, samtidigt som vi inte vill att det ska ersättas av toppstyrning”, säger Hanna.

Att möta motstånd med nyfikenhet

Under en förändringsresa finns det ofta ett informationsglapp mellan de som leder förändringen och de som blir påverkade av den. Då är det lätt hänt att börja kommunicera med organisationen på en allt för abstrakt nivå. Då är risken att medarbetarna inte kan omsätta informationen till ”what’s in it for me” eller konkret handling utan att det blir oförutsägbart. Det kan resultera i att medarbetaren upplever ett bristande engagemang eller till och med sätter klackarna i backen.

”Jag tänker att labbet är helt perfekt för en ledningsgrupp som vill påbörja en förändringsresa. För att få syn på sina egna reaktioner, men också för att förstå hur andra påverkas av den pressen som en förändring innebär. När vi förstår hur människor fungerar så behöver inte deras beteenden upplevas som frustrerande, utan som information att de behöver mer trygghet”, säger Martin.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag