Varning för mentala bananskal

18 apr, 2018 | Neuroledarskap

Att arbeta med förändringsprocesser över tid är en av många utmaningar som vi ställs inför där vi behöver ha förmågan att ta många, väl avvägda och genomtänkta beslut. Dessvärre har vår hjärna en tendens att vilja göra tvärtom. Den vill ta snabba, reaktiva beslut utifrån den påverkan vi får från omvärlden vilket leder till ”tankevurpor”.

Sättet vi tänker på är undermedvetet kodat i vår hjärna sedan lång tid tillbaka, har fungerat som en slags överlevnadsstrategi. Men om vi inte varseblir hur hjärnan fungerar riskerar våra undermedvetna sanningar att om och om igen styra våra medvetna och omedvetna beslut. Vi halkar så att säga på mentala bananskal. På engelska har de undermedvetna sanningarna fått samlingsnamnet ”bias” och de 150 olika varianterna sorteras för enkelhetens skull in i fyra kategorier. Vi kommer att utforska bias vidare i fler artiklar, så läs, bekanta dig med begreppen och se om du kan bli medveten om situationer då din hjärna riskerar att spela bort dig.

Corner-Cutting

Corner-Cutting syftar till ”mentala genvägar” som hjälper oss att fatta snabba och effektiva beslut. Ett exempel på en mental genväg kan vara att bortse ifrån att det finns ytterligare information i en fråga. Då finns risken att man exempelvis väljer den kandidat som ”känns rätt” snarare än att gräva djupare. Eller att man fattar beslut om att implementera ett nytt säljstödssystem som verkar toppen utan att sätta sig in i hur det påverkar alla delar av organisationen.

Objectivism

Objectivism handlar om att vi utgår ifrån att det vi ser, tror, förstår och upplever själva är en objektiv sanning. Det är enkelt för oss att se hur andras tänkande är färgat av exempelvis deras erfarenhet eller den kultur de växt upp i, men det är svårt att ta samma metaperspektiv på sig själv. Här är ett tips att reflektera på egen hand och tillsammans med andra kring hur saker ”är” och välj medvetet att öppna dig för nya perspektiv.

Self-Protection

Self-Protection handlar om att vi vill känna oss nöjda med oss själva och den grupp vi tillhör. Här är det vanligt att vi har en överdrivet positiv syn på dem som liknar oss och en negativ förväntan på dem vi upplever tillhör en annan grupp. Det vill säga ett ”vi och dem”- perspektiv. Det är svårt för oss att bli medvetna om att vi har gjort fel, och impulsen är att leta efter anledningen till varför något inte blev bra utanför oss själva.

Time & Money

Den här kategorin fördomar handlar alla om att vi människor lägger större vikt vid negativ information än positiv och vi värderar saker högre om de på något sätt ligger närmre oss. Ett exempel är att vi föredrar att få en liten belöning nu istället för att avvakta en större belöning i framtiden. Bra att veta är att hjärnan har fem gånger fler nervbanor som hanterar negativa impulser jämfört med positiva impulser. Det har hjälpt oss att överleva i en värld där vi ofta ställdes inför fysiska hot. Idag finns det dock en risk att vi drar större växlar på upplevda hot än vi behöver och det går att aktivt välja att möta världen utifrån ett belönande perspektiv eller utifrån ett neutralt konstaterande. Möta regnet utanför fönstret med ett ”jaha” och plocka fram regnkappan ur garderoben.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Komplexa perspektiv på framtiden

Komplexa perspektiv på framtiden

Evas ledare i nyhetsbrevet för maj Den teknologiska utvecklingen går med en rasande fart, på gott och ont. Många innovationer för såklart med sig fantastiska möjligheter och genombrott inom allt från medicin till grön omställning. Och den skapar nya, ofta bättre,...

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...