Skapa ökad förändringskapacitet i organisationen

Erbjud vår onlineutbildning om hjärnan och SCARF till medarbetare, chefer och ledare i hela verksamheten.

Utveckla medarbetarskapet i hela organisationen

Vår nya onlineutbildning ”Vad skapar trygga relationer på jobbet?” hjälper chefer och medarbetare att förstå sina egna och andras reaktioner och gör att de bättre kan leda sig själva i utmanande situationer.

Utbildningen bidrar till en arbetskultur som präglas av psykologisk trygghet, ökar chefernas och medarbetarnas förmåga till samarbete mellan enheter och avdelningar samt hjälper medarbetarna att bättre hantera förändring och leda förändringsprocesser.

Utveckla medarbetarskapet i hela organisationen

Vår nya onlineutbildning ”Vad skapar trygga relationer på jobbet?” hjälper chefer och medarbetare att förstå sina egna och andras reaktioner och gör att de bättre kan leda sig själva i utmanande situationer.

Utbildningen kommer bidra till en arbetskultur som präglas av psykologisk trygghet, öka chefernas och medarbetarnas förmåga till samarbete mellan enheter och avdelningar samt hjälpa medarbetarna att bättre hantera förändring och leda förändringsprocesser.

SCARF ger svar på vad som triggar positiva och negativa känslor

SCARF-modellen som är en central del i utbildningen förklarar vilka sociala behov vi människor har och vad som påverkar hur trygga, motiverade och engagerade vi känner oss tillsammans med andra.

SCARF-modellen ger också svar på varför vi är så känsliga mot förändring och varför vi i vissa situationer reagerar så start på något någon säger eller gör.

SCARF – 5 sociala behov

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

Läs mer om SCARF-modellen →

 

”Nyttigt att förstå att ens reaktioner är styrda av hjärnans funktioner. Det blir lättare att förstå sitt eget beteende i många situationer på jobbet”.

 

”Jag har insett betydelsen av transparens, kommunikation och dialog vid förändring och att det går att genomföra svåra förändringar på ett bra sätt”.
Deltagare Blocket

Utbildningens innehåll

8 moduler uppbyggda av korta föreläsningar och konkreta exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnas försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi Känslomässig självreglering. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

 • 8 moduler
 • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
 • Genomför i din egen takt
 • Motsvarar en heldagsutbildning
 • Målgrupp: chefer och medarbetare

Pedagogik

 • Korta teoriföreläsningar
 • Animerade videos som illustrerar vanliga situationer på arbetsplatsen
 • Reflektionsfrågor
 • Tillämpning i vardagen

Pris och tillgänglighet

 • 4 500 SEK (exkl. moms) 
 • Pris/deltagare vid interna insatser – kontakta oss för offert
 • Börja när du vill – inspelat material
 • Tillgång till utbildningen i 3 månader

Förändring är farligt

All typ av förändring är i grunden hotfullt för hjärnan och därför behöver vi hitta strategier för hur vi kan hantera och parera hjärnans tendens till att hamna i försvarsbeteenden. Det handlar först om att identifiera när det händer och hur du reagerar för att sedan arbeta med hur du kan hantera det bättre i framtiden.

Utbildningen ger kunskap om vilka beteenden som tryggar hjärnan och hur du kan agera om du märker att din hjärnas hotsystem triggats. 

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss om du vill köpa in utbildningen till en grupp medarbetare.

R

Inloggningsuppgifter skickas via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat deltagarna om du väljer faktura.

R

Ni har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så ni kan genomföra utbildningen i den takt ni önskar och eventuellt bygga på med föreläsning eller workshop.

Bygg på med föreläsning eller workshop

En j***a förändring till?

Föreläsning om vad hjärnan behöver för att fungera optimalt när vi befinner oss i förändringsprocesser.

Mångfald och inkludering

Föreläsning om hur man skapar mer effektiv samverkan inom och mellan avdelningar.

Feedbackrevolutionen

Föreläsning om varför organisationer bör ersätta traditionell feedback med meningsfulla samtal.

Hjärnsmart ledarskap

Workshop med fokus på tillämpning av SCARF-modellen i din roll som chef eller ledare.

Bias och beslutsfattande

Workshop där vi utforskar de mentala tankesprång hjärnan gör i vardagen och hur bias påverkar våra beslut.

Känslomässig självreglering

Workshop där vi arbeta vidare med modellen känslomässig självreglering som introducerades i modul 8.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om utbildningen eller är nyfiken på hur den kan bli en byggsten när ni utvecklar er organisation →

Utbildningens design och innehåll passar även för 

Individuell utveckling

Stärk ditt självledarskap genom ökad förståelse för hur du blir påverkad av andra och varför.

Teamutveckling

Bygg en gruppkultur med hög grad av tillit och anpassningsbarhet och utveckla effektivare samarbete.