Stärk självledarskapet och tilliten till varandra i teamet

Lär er om hjärnan och SCARF och få en gemensam förståelse för dynamiken i gruppen och ett öppnare, tryggare kommunikationsklimat.

Utveckla hjärnsmart självledarskap och bidra till vi-känsla

Vår nya onlineutbildning ”Vad skapar trygga relationer på jobbet?” riktar sig till individer och team som vill lära mer om hjärnan och de undermedvetna processer den ständigt sysslar med som påverkar våra känslomässiga reaktioner och sätt att vara mot varandra.

Utbildningen kommer göra så att du lättare förstår dina och andras reaktioner och varför det ibland uppstår svårigheter när vi samarbetar. Du kommer bli bättre på att leda dig själv i situationer som känns utmanande och bidra till en trygg kultur med hög tillit och samhörighet.

Utveckla hjärnsmart självledarskap och bidra till vi-känsla

Vår nya onlineutbildning ”Vad skapar trygga relationer på jobbet?” riktar sig till individer och team som vill lära mer om hjärnan och de undermedvetna processer den ständigt sysslar med som påverkar våra känslomässiga reaktioner och sätt att vara mot varandra.

Utbildningen kommer göra så att du lättare förstår dina och andras reaktioner och varför det ibland uppstår svårigheter när vi samarbetar. Du kommer bli bättre på att leda dig själv i situationer som känns utmanande och bidra till en trygg kultur med hög tillit och samhörighet.

Gå utbildningen tillsammans i teamet

Utbildningen ger en bra grund inför arbete med att skapa bättre vi-känsla eller som en del i annan grupputveckling.

TIPS! Eftersom utbildningen består av inspelat material kan ni se teoridelarna individuellt när det passar var och en så samlas ni och utbyter erfarenheter och reflekterar tillsammans. På så sätt får ni tid till både individuell reflektion och gemensamt lärande i teamet.

Gå utbildningen tillsammans i teamet

Utbildningen ger en bra grund inför arbete med att skapa bättre vi-känsla eller som en del i annan grupputveckling.

TIPS! Eftersom utbildningen består av inspelat material kan medarbetarna se teoridelarna individuellt när det passar var och en så samlas ni och utbyter erfarenheter och reflekterar tillsammans. På så sätt får ni tid till både individuell reflektion och gemensamt lärande i teamet.

”Nyttigt att förstå att ens reaktioner är styrda av hjärnans funktioner. Det blir lättare att förstå sitt eget beteende i många situationer på jobbet”.

 

”Jag har insett betydelsen av transparens, kommunikation och dialog vid förändring och att det går att genomföra svåra förändringar på ett bra sätt”.
Deltagare Blocket

SCARF ger svar på vad som triggar positiva och negativa känslor

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och förklarar vilka sociala behov vi människor har i relation till varandra för att känna oss trygga, motiverade och engagerade.

SCARF-modellen ger också svar på frågan varför vi i vissa sociala situationer reagerar så starkt på något någon säger eller gör.

I utbildningen får du utforska dina ”sociala triggers”, dvs. vad som triggar din hjärnas hot- respektive belöningssystem.

SCARF – 5 sociala behov

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

Läs mer om SCARF-modellen →

 

Utbildningens innehåll

8 moduler uppbyggda av korta föreläsningar och konkreta exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnas försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi Känslomässig självreglering. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

 • 8 moduler
 • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
 • Genomför i din egen takt
 • Motsvarar en heldagsutbildning
 • Målgrupp: chefer och medarbetare

Pedagogik

 • Korta teoriföreläsningar
 • Animerade videos som illustrerar vanliga situationer på arbetsplatsen
 • Reflektionsfrågor
 • Tillämpning i vardagen

Pris och tillgänglighet

 • 4 500 SEK (exkl. moms) 
 • Pris/deltagare vid interna insatser – kontakta oss för offert
 • Börja när du vill – inspelat material
 • Tillgång till utbildningen i 3 månader

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss om du vill köpa in utbildningen till hela ditt team.

R

Inloggningsuppgifter skickas via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat deltagarna om du väljer faktura.

R

Ni har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så ni kan genomföra utbildningen i den takt ni önskar och eventuellt bygga på med föreläsning eller workshop.

Bygg på med föreläsning eller workshop

En j***a förändring till?

Föreläsning om vad hjärnan behöver för att fungera optimalt när vi befinner oss i förändringsprocesser.

Mångfald och inkludering

Föreläsning om hur man skapar mer effektiv samverkan inom och mellan avdelningar.

Feedbackrevolutionen

Föreläsning om varför organisationer bör ersätta traditionell feedback med meningsfulla samtal.

Hjärnsmart ledarskap

Workshop med fokus på tillämpning av SCARF-modellen i din roll som chef eller ledare.

Bias och beslutsfattande

Workshop där vi utforskar de mentala tankesprång hjärnan gör i vardagen och hur bias påverkar våra beslut.

Känslomässig självreglering

Workshop där vi arbeta vidare med modellen känslomässig självreglering som introducerades i modul 8.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om utbildningen eller är nyfiken på hur den kan bli en byggsten i er grupputveckling →

Utbildningens design och innehåll passar även för 

Individuell utveckling

Stärk ditt självledarskap genom ökad förståelse för hur du blir påverkad av andra och varför.

Organisatorisk utveckling

Utveckla en arbetskultur som präglas av psykologisk trygghet
och skapa ökad förändringskapacitet i organisationen.