Stärk ditt självledarskap

Lär dig om hjärnan och utforska dina sociala triggers med hjälp av SCARF-modellen.

Utveckla ett hjärnsmart självledarskap

Vår nya onlineutbildning ”Vad skapar trygga relationer på jobbet?” riktar sig till dig som vill lära mer om hjärnan och de undermedvetna processer den ständigt sysslar med som påverkar våra känslomässiga reaktioner och sätt att vara mot varandra.

Du kommer ha stor nytta av kunskapen för att förstå dina egna och andras reaktioner och varför det ibland uppstår svårigheter när vi samarbetar. Du kommer också bli bättre på att leda dig själv i situationer som känns utmanande.

Du genomför utbildningen helt i din egen takt. Allt material är inspelat så du väljer själv när och var du går utbildningen. Du kan pausa och se om när du vill.

Utveckla ett hjärnsmart självledarskap

Vår nya onlineutbildning ”Vad skapar trygga relationer på jobbet?” riktar sig till dig som vill lära mer om hjärnan och de undermedvetna processer den ständigt sysslar med som påverkar våra känslomässiga reaktioner och sätt att vara mot varandra.

Du kommer ha stor nytta av kunskapen för att förstå dina egna och andras reaktioner och varför det ibland uppstår svårigheter när vi samarbetar. Du kommer också bli bättre på att leda dig själv i situationer som känns utmanande.

Du genomför utbildningen helt i din egen takt. Allt material är inspelat så du väljer själv när och var du går utbildningen. Du kan pausa och se om när du vill.

”De konkreta vardagsexemplen är superbra! Enkelt att förstå och relatera.”
”Hela kursen är väldigt insiktsfull och skapar självmedvetenhet samt en bättre förståelse för varför jag agerar som jag gör i olika situationer”.
Deltagare Blocket

SCARF ger svar på vad som triggar positiva och negativa känslor

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och förklarar vilka sociala behov vi människor har i relation till varandra för att känna oss trygga, motiverade och engagerade.

SCARF-modellen ger också svar på frågan varför vi i vissa sociala situationer reagerar så starkt på något någon säger eller gör.

I utbildningen får du utforska dina ”sociala triggers”, dvs. vad som triggar din hjärnas hot- respektive belöningssystem.

SCARF – 5 sociala behov

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

Läs mer om SCARF-modellen →

 

Utbildningens innehåll

8 moduler uppbyggda av korta föreläsningar och konkreta exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnas försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi Känslomässig självreglering. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

Utveckla ditt självledarskap och bli bättre på att hantera förändring

All typ av förändring är i grunden hotfullt för hjärnan och därför behöver vi hitta strategier för hur vi kan hantera och parera hjärnans tendens till att hamna i försvarsbeteenden. Det handlar först om att identifiera när det händer och hur du reagerar för att sedan arbeta med hur du kan hantera det bättre i framtiden.

Utbildningen ger kunskap om vilka beteenden som tryggar hjärnan och hur du kan agera om du märker att din hjärnas hotsystem triggats.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

 • 8 moduler
 • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
 • Genomför i din egen takt
 • Motsvarar en heldagsutbildning

Pedagogik

 • Korta teoriföreläsningar
 • Konkreta exempel från jobbet
 • Reflektionsfrågor
 • Tillämpning i vardagen

Pris och tillgänglighet

 • 4 500 SEK (exkl. moms)
 • Börja när du vill – inspelat material
 • Tillgång till utbildningen i 3 månader
 • Se på dator, surfplatta eller i mobilen

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss. Du kan välja mellan att betala med kort eller få en faktura.

R

Du får inloggningsuppgifter via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat dig om du väljer faktura.

R

Du går utbildningen i din egen takt. Pausar och repeterar. Du har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så du kan se om moduler när du vill.

”Pedagogiskt och lätt att ta till sig. Bra blandning av lyssna/titta, läsa, reflektera och interagera med frågor/svar i varje modul.”
”Kursledaren är duktig, behaglig röst och förtroendeingivande. Mycket igenkänning i exemplen och relevanta reflektionsfrågor.”
Deltagare Blocket

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om onlineutbildningen →

Utbildningens design och innehåll passar även för 

Teamutveckling

Bygg en gruppkultur med hög grad av tillit och anpassningsbarhet och utveckla effektivare samarbete.

Organisatorisk utveckling

Utveckla en arbetskultur som präglas av psykologisk trygghet
och skapa ökad förändringskapacitet i organisationen.