Företagsintern utbildning

Utveckla ett mer hjärnsmart ledarskap inom er organisation

SCARF workshop, 1/2 dag eller heldag

SCARF är den mest uppmärksammade modellen inom disciplinen neuroledarskap och vänder upp och ner på det vi tror om hur vi ökar lönsamhet och effektivitet.

När chefer och ledare lär sig att leda utifrån SCARF-modellen byggs ett klimat där medarbetare frodas, samarbetar och levererar bättre resultat. Organisationen blir dessutom mer flexibel och väl utrustad för förändring.

Vår workshop ger en god grundläggande förståelse för neuroledarskap och den sociala hjärnans principer. Dagen vänder sig till arbetsgrupper och ledningsgrupper.

Läs mer om SCARF workshop →

Meningsfulla samtal, heldag

Samtalen vi har på våra arbetsplatser behöver vara meningsfulla för att vi ska kunna bygga tillitsfulla relationer. De behöver tillföra värde och trygghet. Modellen för ”Meningsfulla samtal” utgår därför från forskning kring vad den mänskliga hjärnan behöver för att uppleva ett socialt sammanhang som tryggt, och den inkluderar SCARF-modellens fem faktorer som förklaringsmodell till varför.

Modellen illustrerar också vilka komponenter ett samtal behöver bestå av för att bli meningsfullt på riktigt, och utgör därmed en struktur för hur man kan bygga upp ett samtal.

Läs mer om Meningsfulla samtal →

Meningsfulla samtal, 1/2 dag eller heldag

Samtalen vi har på våra arbetsplatser behöver vara meningsfulla för att vi ska kunna bygga tillitsfulla relationer. De behöver tillföra värde och trygghet. Modellen för ”Meningsfulla samtal” utgår därför från forskning kring vad den mänskliga hjärnan behöver för att uppleva ett socialt sammanhang som tryggt, och den inkluderar SCARF-modellens fem faktorer som förklaringsmodell till varför.

Modellen illustrerar också vilka komponenter ett samtal behöver bestå av för att bli meningsfullt på riktigt, och utgör därmed en struktur för hur man kan bygga upp ett samtal.

Läs mer om Meningsfulla samtal →

Hjärnan, stress och känslomässig självreglering – 1 dag

Under en dag föreläser och workshopar vi om vad som händer i hjärnan och kroppen som system, när vi är i stress. Vi pratar om stressorer och arbetar med att identifiera egna stressorer och reaktionsmönster för att kunna arbeta med strategier som långsiktigt hjälper dig motverka och förebygga skadlig stress.

Dagen leds av Eva Hamboldt och är upplagd enligt en metodik som möter hjärnans principer för lärande. Bland annat genom upplevelsebaserad pedagogik och att arbeta med verkliga case från arbetsplatsen.

w

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om våra företagsinterna utbildningar →

Våra övriga tjänster

Utbildning i SCARF-modellen

Coaching med fokus på ACT

Baskurs i Neuroledarskap