Heldag med SCARF

1 jun, 2016 | Självledarskap

För att sätta SCARF-modellen i sitt sammanhang inleds dagen med en föreläsning om hur hjärnan fungerar. Du får en förståelse för hjärnans principer utifrån den grundläggande programmeringen för överlevnad och sociala behov.

Vi går igenom hjärnans anatomi och vilka system som hanterar vilka funktioner. Vi ger också en översikt av det elektrokemiska klimatet – alltså vilka signalsubstanser som utsöndras och vad som får det att ske.

När vi har lagt grunden introducerar vi SCARF-modellen som är framtagen av Dr. David Rock. Modellen bygger på forskning gjord på den sociala hjärnans behov och vilka konsekvenser det får på en arbetsplats. Enkelt uttryckt går vi på djupet med frågorna: vad händer i hjärnan när de sociala behoven tillgodoses och vad händer när de inte gör det?

Med hjälp av modellen blir det enkelt att förstå vilka händelser och situationer på en arbetsplats som triggar hotsystemet och och vilka steg man kan ta för att möta den sociala hjärnans behov och istället trigga belöningssystemet. Du får lära dig hur man kan påverka det elektrokemiska klimatet i hjärnan genom att medvetet skifta från ett hotperspektiv till ett belönande perspektiv.

Under dagen belyser vi, utifrån SCARF, hur den sociala hjärnan påverkar mänskligt samspel ur ett psykosocialt perspektiv. Du får en förståelse för när beteenden, kommunikation, beslutsprocesser, samverkansförmåga och relationsbyggande skapar negativa konsekvenser för effektivitet och produktivitet. Men vi tittar förstås även på hur modellen kan användas för att främja människors tillfredsställelse och välmående i arbetslivet. Det är ju hur människor mår som är det absolut viktigaste.

När vi har bekantat oss med modellen får du chansen att ”labba” tillsammans med några av de andra deltagarna för att ge dig praktisk erfarenhet av hur modellen tillämpas. De sociala behoven är fantastiskt kraftfulla, och du får en chans att uppleva modellen utifrån din egen hjärna och egna erfarenheter.

Dagen avslutas med en gemensam reflektion där vi pratar om hur man kan applicera SCARF i sin egen grupp, organisation och i sitt liv i stort.

SCARF är en modell som bygger på Dr. David Rocks forskning om den sociala hjärnan. Modellen visar att våra hjärnor påverkas av sociala hot i en mycket större utsträckning än vad som tidigare var känt. David Rock har grundat NeuroLeadership Institute och har bland annat skrivit bästsäljaren Hjärnan på jobbet.

Våra senaste blogginlägg

Från tillit i ovisshet till insikt

Från tillit i ovisshet till insikt

Evas Hamboldts ledare från nyhetsbrevet i september 2020 I våra utbildningar och konsultuppdrag arbetar Lars-Johan och jag primärt med insiktsbaserat lärande. Det där lärandet som tar tid. Och som vi alla, ibland, inte tycker oss ha tid till. För Lars-Johan och mig är...

Fyra principer för visdom

Fyra principer för visdom

En individ eller grupp som arbetar med, och utvecklar följande principer får tillgång till visdom som leder till långsiktig hållbarhet för såväl människor som organisationer. Men de släpper även loss individens och gruppens innovationskraft och förändringsförmåga....

Meningsfulla samtal

Meningsfulla samtal

Samtalen vi har på våra arbetsplatser behöver vara meningsfulla för att vi ska kunna bygga tillitsfulla relationer. De behöver tillföra värde och trygghet. Modellen för "Meningsfulla samtal" utgår därför från forskning kring vad den mänskliga hjärnan behöver för att...