Våra onlinekurser

 

Utbildningar med ett neurovetenskapligt perspektiv

Skapa trygga relationer på jobbet

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

Efter feedbackrevolutionen…
– steg mot mer meningsfulla och medmänskliga samtal

Detta är en hands-on utbildning, som utgår från boken Feedbackrevolutionen, och är tänkt att stötta dig som går utbildningen i att omvandla innehållet i boken till praktik. Som deltagare arbetar du med specifika situationer från din vardag  och får i varje modul ge dig själv en hemuppgift till perioden mellan moduler.

Efter feedbackrevolutionen…
– steg mot mer meningsfulla och medmänskliga samtal

Detta är en hands-on utbildning, som utgår från boken Feedbackrevolutionen, och är tänkt att stötta dig som går utbildningen i att omvandla innehållet i boken till praktik. Som deltagare arbetar du med specifika situationer från din vardag  och får i varje modul ge dig själv en hemuppgift till perioden mellan moduler.

Övriga utbildningar och workshops

Utbildning i SCARF-modellen

SCARF-modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

Neuroledarskap - Baskurs

Utbildning för dig som vill utforska ditt ledarskap utifrån ett neuroperspektiv för att mer hjärnsmart leda dig själv och andra.

Workshop "Vi och dom"

I denna workshop utforskar vi hur vår hjärna upplever olikheter och varför det är så svårt att skapa en gemensam arbetskultur.