Våra onlinekurser

 

Utbildningar med ett neurovetenskapligt perspektiv

Skapa trygga relationer på jobbet

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

Efter feedbackrevolutionen…
– steg mot mer meningsfulla och medmänskliga samtal

Detta är en hands-on utbildning, som utgår från boken Feedbackrevolutionen, och är tänkt att stötta dig som går utbildningen i att omvandla innehållet i boken till praktik. Som deltagare arbetar du med specifika situationer från din vardag  och får i varje modul ge dig själv en hemuppgift till perioden mellan moduler.

Efter feedbackrevolutionen…
– steg mot mer meningsfulla och medmänskliga samtal

Detta är en hands-on utbildning, som utgår från boken Feedbackrevolutionen, och är tänkt att stötta dig som går utbildningen i att omvandla innehållet i boken till praktik. Som deltagare arbetar du med specifika situationer från din vardag  och får i varje modul ge dig själv en hemuppgift till perioden mellan moduler.

Psykologisk flexibilitet – en timme i taget

Satsa på personlig utveckling genom att förändra hur du arbetar med en kurs i psykologisk flexibilitet. Du får öva på att förhålla dig till prestation på ett sätt som ökar ditt välmående och din prestation.

Detta är en utbildning som ser bortom strävan efter effektivitet. Istället ger övningarna dig ökad visdom om hur du möter utmaningar; på arbetsplatsen, i relationer och för ditt personliga välmående.

Våra övriga tjänster

Utbildningar →

Konsulttjänster →

Workshops →