WORKSHOP

”Vi och dom”

Häng med på en workshop om olikheter på jobbet

Vad händer när två grupper, med helt olika interna regler och ritualer, möts? I workshopen “Vi och dom” får du uppleva hur känslan av inkludering påverkar möjligheten till ett gott samarbete.

Vår förmåga att ena gruppen och samarbeta är avgörande för att driva innovation och framgång. En acceptans inför olikheter är receptet framåt, men vad händer egentligen i hjärnan när vi möter det okända?

Välkommen till en lättsam och praktisk workshop!

Datum och tid

Under 2024 genomför vi workshopen endast internt i organisationer.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!

 

Kursledare

Lars-Johan Bastås och Eva Hamboldt

Vem borde göra workshopen?

  • Team som vill utveckla sin förmåga att hantera snabb förändring
  • Teamledaren som står med två helt olika team där samarbetet inte vill fungera.
  • Chefen som tror på den innovativa kraften bakom psykologisk trygghet på arbetsplatsen.
  • Du som tröttnat på digitala kurser och självstudier – här får du uppleva skillnaden mellan att vara en del av vi och dom!
  • Verksamhetsledare som står inför en sammanslagning av flera enheter och vill undvika den kulturkrock som kommer som ett brev på posten.

 

När du har gått workshopen kommer du att:

  • Förstå hur hjärnan hanterar upplevelsen av “vi och dom”.
  • Få en teoretisk referensram för att kunna bygga en robust arbetskultur.
  • Förstå hur SCARF-modellen kan appliceras på grupper med skilda kulturer.
  • Ha strategier för att skapa en arbetskultur som främjar innovationskraft.
  • Vara trygg med att leda dig själv och andra genom förändringsprocesser.

Anmäl dig till workshop

Avbokningsregler

{

”Vi och dom” finns alltid där – det är någonting vi aldrig kommer ifrån. När vi gör det synligt kan vi kan förhålla oss till det, och göra medvetna val för att frigöra energi. Då får vi levande och utvecklande organisationer.

Jonas Wikström, ledarskapsspecialist på Folke Bernadotteakademin
{

 Jag fick en stark upplevelse av hur det känns när kulturer möts och kunde koppla det till vad som händer på min arbetsplats. Det var intressant att se hur känslan av ”vi och dom” bleknar när vi får en förståelse för varför den andra gruppen gör som de gör.

Lisa Anderson Palmér, enhetschef på ABF Stockholm

Vi och dom – en heldagsworkshop i två delar

Dagen börjar i ett upplevelsebaserat labb. Du hamnar i en av flera grupper som får bygga sin egen kultur. Plötsligt slås grupperna ihop och vi får alla se effekten av när “vi och dom” möts för första gången. Vi observerar det spänningsfält som uppstår när vi vill skydda vår egen kultur parallellt med en vilja att integrera andra i vår kultur.

Vad händer? Uppstår konflikt eller samarbete?

I den andra delen får du lära dig en teoretisk modell som visar hur både ledare och medarbetare kan utveckla sitt inkluderingsarbete. Precis som med alla våra kursen är våra referenser hämtade från en blandning av kognitiv neurovetenskap och systemteoretisk forskning.

Övriga utbildningar och workshops

Utbildning i SCARF-modellen

Neuroledarskap - Baskurs

Neuroledarskap - Fördjupning