|

“Utbildningen gör att man får koll på sina beteenden och kan agera mer medvetet”

20 feb, 2024 | Baskurs neuroledarskap

Att bli medveten om sina egna beteenden är ett bra sätt att också förstå andra bättre. Efter baskursen i neuroledarskap har Angelika Westermark fått nya verktyg att använda i sitt arbete för att öka välmåendet hos medarbetare genom självledarskap.

Angelika Westermark är en av tre medgrundare till företaget Your Space Corporate, som guidar individer, team och företag till välmående och framgång. Hon ville fylla på med fler konkreta verktyg i sitt eget arbete och tyckte att baskursen i neuroledarskap lät spännande:

– Hur kan vi leda oss själva bättre genom att förstå hur vår hjärna fungerar och styr våra beteenden? Det blev ytterligare en dimension till mitt lärande.

Kopplingen mellan hur hjärnan fungerar och hur alla människor är så lika, men trots det agerar olika, blev tydligt under utbildningen. Angelika berättar hur hon ökat sin förståelse för hot- och belöningssystemet. Alla reagerar inte på samma sätt i olika situationer, men när vi upplever fara tenderar vi att bli mer stängda. Genom att öka sin egen insikt om hur man reagerar i olika situationer, tycker Angelika att förståelsen för andra också blir större.

– Det handlar inte om att trycka ner rädslan, förklarar Angelika. Är du rädd så är det så, men du kan börja ifrågasätta din rädsla: Behöver jag vara rädd på riktigt? Är det här en hotfull situation? Att leda sig själv kan ju vara att man reglerar sina egna känslor och blir medveten om de här impulserna.

Baskursen i neuroledarskap pågår under flera månader och samtliga träffar sker i en liten grupp, där alla deltar med sina personliga erfarenheter. Det är en tillåtande atmosfär där samspelet mellan kursledare och kursdeltagare skapar en god gemenskap.

– Utbildningen gör att man får koll på sina beteenden och kan agera mer medvetet. Det har varit så skönt att bara få vara här. Eva och Lars-Johan är lugna och trygga ledare som håller ett tempo där samtalen får ta plats.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag