|

Utbildare som lär sig ännu mer

26 nov, 2018 | Baskurs neuroledarskap

Peter Jungerfelt och Lena Aderud arbetar i Försäkringskassans chefutvecklingsteam som har i uppdrag att leverera utbildningar och andra insatser inom ledar- och grupputveckling till verksamhetens chefer. De planerar, strukturerar och levererar på olika håll i landet. Peter har en bakgrund som UGL-handledare och coach, och har även arbetat som chef i många år.

– Den röda tråden i mitt yrkesliv har varit att utbilda och stötta andra på vägen till insikter, säger Peter.

Lena är utbildad personalvetare och har ända sedan hon började som gymnastiktränare i högstadieåldern förstått att den psykosociala miljön är viktig för både individers och gruppers hälsa och prestation.

– För mig har det alltid varit självklart att vårt mående påverkas av hur vi hanterar våra affekter och hur vi relaterar till varandra. Hur gruppen påverkas av gruppen, och hur man skapar förutsättningar för flow.

Peter och Lena gick Neuroledarskap i praktikens baskurs på våren 2018. Bådas intresse för neuroledarskap som disciplin väcktes när de för flera år sedan kom i kontakt med SCARF-modellen.

– Jag hade med mig en del förkunskaper, men under utbildningen fick jag både en djupare förståelse för hjärnans kemi och verktyg för att bära kunskapen vidare till andra. För mig var den stora behållningen att se möjligheterna med modellerna och chansen att applicera dem på mitt eget förhållningssätt, säger Peter.

Optimera lärandemiljön

Under utbildningen fick Peter även insikt kring vikten av att agera, ställa frågor och att möta grupper på ett icke hotfullt sätt bekräftad. Att det är gynnsamt att aktivt välja att ha ett mer inbjudande sätt.

– Jag har fått feedback på att jag kan upplevas som lite barsk och bister och att folk blir rädda för mig. Efter en stund inser de att jag inte är farlig, men det är enkelt att avväpna situationen redan från början genom att prata om det.

För Peter och Lena är det första steget nu att integrera neuroledarskap i deras befintliga kurser. Dels att utbilda cheferna, och dels för att optimera lärandemiljön.

– Genom att tänka utifrån SCARF och vad hjärnan behöver för att må bra när vi gör kursupplägg, säkerställer vi ett gott klimat för lärande. Det gäller att skapa en miljö som hjärnan upplever som trygg och att varva fokus med hopp och lek och vila, säger Peter.

– En hel del kunskap var ny, men min upplevelse är också att modellerna och övningarna gav mig en struktur som gör att jag nu även kan förmedla de insikter jag hade med mig sedan tidigare på ett enkelt och tillgängligt sätt. Jag har till exempel redan gått igenom en modell som handlar om hur man optimerar lärande på en utbildarkonferens. Andra modeller jag fick med mig är handfasta verktyg som kommer att göra våra interna utbildningar ännu bättre, säger Lena.

En trygg förändringsresa

Under året inför Försäkringskassan aktivitetsbaserade arbetsplatser på flera orter. En förändring som kan upplevas som stressande för medarbetarna, eftersom det bland annat utmanar hjärnans behov av visshet.

– Jag genomför workshops kring den här förändringen och där ligger neuroledarskap som en röd tråd. När du förstår varför din hjärna reagerar som den gör är det enklare att ha ett reflekterande perspektiv på sin reaktion och de som leder förändringen får syn på hur de kan underlätta för medarbetarna, säger Peter.

Peter och Lena som själva är vana utbildare, och som bygger egna utbildningar, reflekterade också över upplägget och genomförandet av utbildningen.

– Eva och Lars-Johan levde verkligen som de lär, vilket förstås var väldigt givande och inspirerande. Människorna och gruppens mående var hela tiden i fokus – inte planeringen, säger Lena.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag