|

Tillitsfull styrning på myndigheten

17 sep, 2018 | Baskurs neuroledarskap

Karl Ekenhem, du arbetar som myndighetscontroller på Strålsäkerhetsmyndigheten och gick baskursen i neuroledarskap på våren 2017. Kan du berätta lite om vad du gör på jobbet?

– Som myndighetscontroller fungerar jag bland annat som en intern konsult i styrningsfrågor där målet är att bidra till en bra och tillitsfull styrning mot syftet med verksamheten. Det är förmågan hos människor att samspela och samarbeta som skapar resultat, och modern styrning handlar om att få individer att interagera med varandra och våra intressenter utifrån syftet med verksamheten snarare än att i detalj dirigera dem i deras arbete.

– Vi har exceptionellt kvalificerad personal som är specialister inom exempelvis teknik, naturvetenskap och beteendevetenskap och för att de ska komma fram med sina kunskaper fordras en stor respekt för deras kunnande och deras perspektiv.

En viktig del av ditt jobb handlar alltså om att utveckla en god resultatkultur och att styra verksamheten i riktning mot målen. Fick du med dig något matnyttigt från utbildningen i de avseendena?

– För mig blev det ännu tydligare att mål behöver kännas relevanta för att de ska fungera för oss människor och att det är viktigt att kunna tydliggöra vad vi behöver för att känna engagemang och för att lyckas. Dels handlar det om att förankra målen, men det krävs också stöd under resans gång. Det kan exempelvis handla om att skapa strukturer för att reflektera över utfallet och hur man ska arbeta framåt.

Du är sedan tidigare diplomerad coach. Fick du med dig nya verktyg till coachingen? 

– Inom coachingen handlar det väldigt mycket om att ställa öppna frågor som utmanar på ett positivt sätt. Kunskapen som kursledaren Eva Hamboldt förmedlade gav mig också en vetenskaplig förståelse för vad det är som gör att coachande frågor fungerar. Det blev tydligt för mig att coachande frågor är belönande för hjärnan; att de gör att vi hamnar i ett gott tillstånd där vi får tillgång till våra egna svar. På motsvarande sätt förstod jag också vad det är som gör att det inte fungerar att tala om för någon vad de borde göra! Som coach behöver jag möta dig där du är.

Hur skulle du sammanfatta din upplevelse under baskursen?

– Jag hade en bra och pirrig känsla av att vara ute på hal is. Det krävdes att jag klev utanför min bekvämlighetszon, och övningarna som man gjorde tillsammans med de övriga deltagarna var utmanande och väldigt givande.
– Jag fick med mig mycket fakta och kunskap om hjärnans funktionssätt, och Eva vävde ihop det på ett sätt som gör att man relaterar personligt och reflekterar över detta. Min upplevelse är att Eva är mycket duktig på att lära ut och lever som hon lär när hon utbildar; hon tillämpar verkligen neuroledarskap i praktiken! Hon har också ett imponerande kunskapsdjup och en enorm källa att ösa ur.

Landade du någon insikt som känns särskilt viktig för dig? 

– Den nya kunskapen om hur hjärnan fungerar har gett mig en större ödmjukhet inför betydelsen av våra hjärnors funktionssätt. Det går inte att kommendera fram saker utan man behöver förstå att människor är människor och att tillåta dem att vara det. Jag fick också med mig vikten av emotionell självreglering och att jag har god nytta av att förstå mina egna beteendemönster och konsekvenserna av dem.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag