|

Södra Skog transformerar ledarskapet

11 okt, 2017 | Konsultuppdrag

Södra Skog landade år 2015 i det strategiska beslutet att utveckla både kulturen och mötet med kunder och samarbetspartners. Planen, som sträcker sig till 2020, syftar till att göra bättre affärer samt att öka välbefinnande och motivation i den egna organisationen.

Beslutet som fattades blev startskottet för den satsning som bland annat innebär att 300 medarbetare har genomgått en tredagars utbildning i det coachande förhållningssättet och att omkring 60 chefer är ICF-diplomerade coacher.

– Precis som nästan alla andra verksamheter idag befinner vi oss på en ständig förändringsresa. Satsningen med coaching är ett sätt att skapa förmåga och motivation att vara i förändring och att utvecklas, men det är också ett förhållningssätt som ska genomsyra alla våra kontaktytor, säger Kajsa Nilsson som är ansvarig för Produkter och Tjänster på Södra Skog.

Eldsjälen bakom satsningen på Södra Skog heter Per Bjuringer som arbetar med utvecklingsfrågor. Han och Kajsa Nilsson designade och driver det verksamhetsomfattande initiativet tillsammans med ledarskapskonsulterna Maria Polhage och Per Lundberg på Polhage & Lundberg.

– Utbildning är naturligtvis en viktig komponent i satsningen men det är minst lika viktigt att göra olika övningar, repetera och att lära av varandra. Kunskapen är inte komplicerad; utmaningen ligger i att tillämpa och hålla den levande, säger Per Bjuringer.

Neuroledarskap integreras i satsningen

Under resans gång har teamet som driver satsningen hela tiden utmanat varandra med frågan: Hur kan vi göra det här ännu bättre? Maria Polhage hade under flera år utforskat området neuroledarskap på egen hand och visste att det var ett område som var värt för dem att utforska tillsammans.

Maria kom i kontakt med Eva Hamboldt på Neuroledarskap i Praktiken via Hjärnpodden. I juni 2017 gick teamet från Södra Skog och Polhage & Lundberg en skräddarsydd utbildning tillsammans i Evas regi.

– Utbildningen var givande och det var spännande att se hur neuroledarskap knyter ihop beteendevetenskapen med naturvetenskapen. Vi fick vi bekräftat att ledarskap handlar om att bygga trygga och tillitsfulla relationer, säger Kajsa Nilsson.

– Det vi lärde oss om hjärnan ger ny förståelse för olika situationer vilket våra chefer kommer ha stor nytta av och vi kommer använda det vi fick med oss i vår interna utbildning. Inom ett år har den här kunskapen förmedlats till 350 personer på Södra Skog, säger Per Bjuringer.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag