Socialt klimat påverkar prestation

11 apr, 2018 | Kultur & Organisation

Under de senaste åren har forskning visat att hjärnan är mycket mer socialt konstruerad än man tidigare trott. Med hjälp av ny teknik har man kunnat observera att människans sociala behov är kopplade till överlevnadssystemet.

Forskaren Matt Lieberman på UCLA-universitetet i USA menar att de sociala behoven, som att känna sig inkluderad och accepterad, faktiskt är lika grundläggande för oss människor som att ha mat och någonstans att bo. Han menar att hjärnan till och med uppfattar våra sociala behov som mer angelägna än mat och vatten. Vårt behov av näring kan vänta – men risken att förlora sitt sociala sammanhang behöver åtgärdas omgående.

För att testa hur hjärnan reagerar på upplevt utanförskap gjorde Matt Lieberman ett experiment där försökspersoner fick delta i ett animerat dataspel kallat ”cyberball”. Försökspersonen fick manövrera en hand och kasta boll med två animerade händer som datorn kontrollerade.

När de animerade figurerna efter en stund uteslöt försökspersonen ur leken och enbart kastade bollen till varandra aktiverades kretsar i försökspersonens hjärna som överlappar dem som aktiveras vid fysisk smärta. Ett socialthot triggar alltså hjärnan på ungefär samma sätt som när vi blir fysiskt skadade.

Vi är med andra ord rädda för att utsättas för social smärta, och risken att utsättas får systemet att svara på samma sätt som inför risken av fysisk skada; ett påslag av adrenalin och kortisol för att vi snabbt ska kunna sätta oss i säkerhet. Vi blir snabba och starka – men inte särskilt kreativa analytiska. I en organisatorisk kontext innebär det att medarbetarnas förmåga att prestera påverkas negativt om de exempelvis oroar sig över att bli utfrysta från gruppen eller bli förödmjukade på något annat sätt.

Människor som känner att de har en trygg plats i det sociala sammanhanget får bättre förutsättningar att växla ut hela sin potential och samarbetar bättre med andra. Det sociala klimatet på arbetsplatsen är en fråga som hör hemma i styrelserummen och som borde sättas högt på agendan i alla verksamheter.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för augusti Under augusti har jag lärt känna två nya organisationer, som båda växer snabbt. De är måna om att tillväxten inte ska skapa klyftor mellan teamen, där människor i organisationen slutar relatera till varandra. För när det...

För mig själv, men inte ensam

För mig själv, men inte ensam

Evas ledare i nyhetsbrevet för juli Jag står i skrivande stund mitt i klivet över tröskeln till ännu en sommarledighet. Snart lämnar jag alla tankar på jobb för att hänge mig åt det jag vill fokusera på just nu: återhämtning och att fylla på med ny energi för att må...

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för maj Jag får regelbundet uppdrag som handlar om att coacha team eller ledningsgrupper. En vanlig ingrediens i dessa uppdrag är att bidra till att teamet enas kring sitt syfte. Varför man finns och ska samverka som grupp. Forskning...