|

Små medel gör stor skillnad för samarbete och beslutsfattande

29 maj, 2019 | Konsultuppdrag

Skånemejerier var tidigare ett bondekooperativ som startade på 60-talet. 2012 förvärvades det av världens största mejerikoncern, Groupe Lactalis. Nuvarande vd José Antonio Lalanda som kommer från Spanien klev ombord 2017 och i ledningsgruppen finns även medlemmar från Italien, Danmark, Frankrike och Schweiz. Ytterligare en aspekt är att det är en ny grupp där ungefär hälften av medlemmarna har arbetat i verksamheten i mindre än ett par år.

– Även om vi inte kände varandra så hade vi många saker gemensamt, som exempelvis en liknande utbildnings- och yrkeslivsbakgrund. Men vi upplevde att det fanns ett behov av att lära känna varandra och säkerställa att vi har en samsyn på organisationen och kulturen för att vi ska kunna leda utifrån våra värderingar på ett effektivt sätt, säger José Antonio Lalanda, vd för Skånemejerier.

För att komma tillsammans som en grupp och för att få en chans att prata om saker som man inte hinner beröra i vardagen genomfördes en aktivitet under två heldagar och en uppföljningsdag. Tillsammans med Eva Hamboldt och Lars-Johan Bastås utforskade gruppen vision och mission samt vad verksamhetens värderingar står för och vad de innebär för ledningsgruppen. De gjorde även ett nedslag i bolagets historia.

-Vi tittade på våra milstolpar; de gånger vi har gjort succé och även på de misstag som gjorts under årens lopp. Det innebär en risk när man går in i något nytt utan att hedra arvet.

Goda förutsättningar för effektivitet i verksamheten

För att skapa samsyn och kratta manegen för ett gott samarbete i ledningsgruppen fick de hjälp att stanna kvar i frågor som av olika anledningar kändes obekväma, och hjälp att ta sig vidare i frågor där man hade fastnat.

– Min känsla var att Lars-Johan och Eva hela tiden anpassar takten och intensiteten utifrån vad som händer i rummet och stämde av genom att växla blickar med varandra. Resultatet var att de hela tiden styrde gruppen på ett tryggt sätt och i en optimal riktning. Det kändes som att de improviserade, i en väldigt positiv bemärkelse.

Under dagarna gjorde gruppen också en del väldigt praktiska saker, som exempelvis att etablera riktlinjer för att hålla bättre möten, genom att fastslå hur agendan ska se ut och att det som ska göras ska vara prioriterat och tidsatt. Under workshopen tittade gruppen också på hur de arbetar under verksamhetsåret och för att därmed göra det tydligt när och på vilket sätt de behöver varandras hjälp.

– Vi tittade på allt från budget- till innovationsprocessen och det gav oss en ökad förståelse för varandras arbete och vilken tid och delaktighet som kommer att krävas framåt av oss som individer. Det ökar förutsättningar för gynnsamt samarbete och interaktion där vi utmanar och respekterar varandra.

– Under workshopen tog vi flera steg framåt i hur vi ska arbeta som team. Vi fick både med oss nya idéer och konkreta saker för att göra oss mer produktiva och effektiva i vårt samarbete och beslutsfattande; hur vi bygger en bättre framtid tillsammans, berättar vd José Antonio Lalanda.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag