|

Skräddarsytt om hjärnan i Luleå

5 jun, 2018 | Företagsintern utbildning

Ericson & Hjelte är organisationskonsulter som hjälper organisationer, grupper och chefer att gå från insikt till förändring. De utgår från aktuell forskning, beprövad erfarenhet och internationell praxis. För att hålla sig à jour vidareutbildar de sig regelbundet, nu senast inom neuroledarskap.

För att utbildningen skulle kunna kombineras på ett bra sätt med konsulternas aktuella kunduppdrag fick Eva Hamboldt ta med sig ett skräddarsytt upplägg till deras hemvist i Luleå. Resultatet blev två dagar i november 2017 och en uppföljningsdag ett halvår senare.

– I vår bransch händer det hela tiden mycket, och vi ser det som helt avgörande att hålla oss uppdaterade och vara initierade. Vi bygger ständigt på med ny kunskap och som beteendevetare är vi förstås intresserade av att ta del av forskning och modeller som handlar om hjärnan, säger Jenny Öhman som är utbildad beteendevetare och arbetar som senior organisationskonsult på Ericson & Hjelte.

Inför utbildningen förväntade sig Jenny och hennes kollegor att få nya perspektiv på den kunskap de redan har och att komplettera den befintliga verktygslådan med ny forskning och användbara modeller. Och när det gäller neuroledarskap börjar allt med hjärnan.

– Bilden på hjärnan som Eva ritade i början av utbildningen gjorde det tydligt hur vi fungerar och vad som får oss att hamna i ett till- eller frånläge. Därifrån var det enkelt att se hur kedjan tanke, känsla, handling hänger ihop, vilket gör att man kan ta ett metaperspektiv på händelseförlopp. Då kan man också skapa strategier för att kunna möta tuffa situationer; något som många av de chefer vi coachar ställs inför.

Konsulterna på Ericson & Hjelte upplevde att Eva hade ett lättsamt och harmoniskt sätt att utbilda på och att hon nyttjar kunskapen hon förmedlar i sitt sätt att arbeta. Genom att hon både ritar bilder och förklarar blir materialet enkelt att ta till sig.

– Det var bra att börja jobba med modellerna direkt, få sätta dem i ett sammanhang och reflektera kring dem. Steget att börja använda dem tillsammans med kunder blir därmed väldigt kort. Eva var också skicklig på att väva in den kunskap och erfarenhet vi hade med oss sedan tidigare. Hon balanserade det på ett väldigt fint och lyhört sätt.

Framöver kommer konsulterna på Ericson & Hjelte att fortsätta integrera det neurovetenskapliga perspektivet med beteendevetenskapen.

– Vi ser att kunskap om hjärnan skapar förståelse för varför ledningsgrupper behöver tid tillsammans och varför medarbetare reagerar när förändringar införs. Inget nytt fenomen men att förklaringen finns i hur vår hjärna fungerar verkar underlätta för att ledare ska prioritera åtgärder som krävs för att leda effektivt, säger Cecilia Hjelte, VD och seniorkonsult.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag