Skifta till ett Growth Mindset

21 feb, 2017 | Lärande & Förändring

I början av året kom en ny rapport som visar att sjukskrivningarna för psykisk ohälsa fortsätter att öka. Från mitt perspektiv är sjuktalen den yttersta effekten av den organisatoriska röra som råder på många håll. Och med tanke på att vi just nu lever mitt i ett paradigmskifte är det inte så konstigt att det ser ut som det gör.

Allt går mycket snabbare. Innovationstakten har vridits upp och mängden information som vi ska processa och ta emot via en lång rad olika kanaler är oerhört mycket större än den var bara för några år sedan. Eftersom vi ännu inte har lärt oss hur vi ska hantera informationsflödet blir vi hela tiden distraherade.  Vi kallar det för att multitaska, men hjärnan kan inte kan göra flera saker samtidigt. Faktum är att vi ”multiswitchar”, vilket får en negativ effekt på effektivitet och fokus.

Ytterligare något som skapar stress är att dagens organisationer blir allt mer komplexa; vi arbetar krossfunktionellt och människor med olika specialiteter sätts ihop i nya konstellationer. Vi tittar på kompetens och tillgång, men glömmer bort att ”resurserna” också är människor med sociala behov.

För att bryta trenden behöver vi förändra och anpassa sättet vi leder och styr våra organisationer. Vi behöver dels bygga in den mänskliga aspekten i vårt beslutsfattande och dels skapa utrymme för tanke och reflektion.

Men det handlar inte bara om att minska sjuktalen, utan även om att stå rustade för framtiden. När vi tillför ett neuroperspektiv blir all förändring mindre hotfull för hjärnan och vi kan känna oss motiverade och inspirerade även när förutsättningarna ändras. Vi behöver skifta till ett growth mindset där vi hela tiden är nyfikna och vågar testa och där vi belönar försöken snarare än bara när vi når målen.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för augusti Under augusti har jag lärt känna två nya organisationer, som båda växer snabbt. De är måna om att tillväxten inte ska skapa klyftor mellan teamen, där människor i organisationen slutar relatera till varandra. För när det...

För mig själv, men inte ensam

För mig själv, men inte ensam

Evas ledare i nyhetsbrevet för juli Jag står i skrivande stund mitt i klivet över tröskeln till ännu en sommarledighet. Snart lämnar jag alla tankar på jobb för att hänge mig åt det jag vill fokusera på just nu: återhämtning och att fylla på med ny energi för att må...

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för maj Jag får regelbundet uppdrag som handlar om att coacha team eller ledningsgrupper. En vanlig ingrediens i dessa uppdrag är att bidra till att teamet enas kring sitt syfte. Varför man finns och ska samverka som grupp. Forskning...