Se solen bakom molnen

9 jan, 2018 | Självledarskap

Hjärnans primära drivkraft, som påverkar alla övriga hjärnprocesser, är att minimera hot och att maximera belöning. Det är utifrån den grundläggande principen som hjärnan avgör vad av allt som händer omkring oss som är relevant, och påverkar hur vi förhåller oss till alla situationer och människor.

Varje femtedels sekund söker hjärnan undermedvetet av den fysiska och sociala omgivningen. Hjärnan tolkar sedan de signaler som den plockar upp utifrån att de antingen har positiva eller negativa konsekvenser. De affekter som uppstår när detta händer skapar sedan en känslomässig laddning som påverkar alla processer hjärnan arbetar med.

För att säkra vår överlevnad är hjärnan konstruerad för att bearbeta möjliga hot mycket snabbare än den processar möjlig belöning. Det finns fem gånger fler nervbanor i hjärnan som aktiverar negativa affekter utifrån hjärnans tolkning av omvärlden. Detta fenomen kallas ”Negativity Bias” och har som konsekvens att vi människor fokuserar mer på, och lägger större vikt vid, negativa upplevelser och information än det som är positivt laddat.

Om vår hjärna, medvetet eller omedvetet, upplever en situation eller annan människa som hotfull triggar det våra automatiska beteenden för självförsvar: fight, flight eller freeze. Om vår hjärna uppfattar något i omgivningen som en möjlighet eller en belöning så triggar det istället intresse och nyfikenhet. Vi rör oss alltså mellan två tillstånd: Till ett önskat tillstånd eller från ett oönskat tillstånd.

Känslor fungerar som hjärnans navigeringssystem och de aktiveras automatiskt, utan att vi är medvetna om det. Känner gör vi när vi kan sätta ett namn på det fysiologiska tillstånd vi upplever. Alltså de signaler som kroppen skickar till vår hjärna som till exempelvis “fjärilar i magen”, “ont i hjärtat” eller “en klump i halsen”. Det kan beskrivas som ett slags feedbacksystem mellan den externa världen och individens hjärna och kropp. När vi medvetandegör våra tankar och känslor som två olika processer kan vi välja att agera med eftertänksamhet snarare än att reagera på vår omvärld.

Genom att skaffa sig en djupare insikt om den här principen, och att lära känna sina personliga triggers för hot och belöning, kan vi i högre grad medvetet välja att belöna vår hjärna.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Evas ledare i nyhetsbrevet för januari För ett par veckor sedan hade jag den stora förmånen att få prata för årskurs 8 och 9 på en internationell skola i Stockholm. De startade sin termin med Brain Awareness Week och jag kom laddad med Dr. Daniel Siegels forskning om...

Det är i rytmen det avgörs

Det är i rytmen det avgörs

Evas ledare i nyhetsbrevet för december Under året som gått har jag funderat en del. Jag har haft tillfälle att möta mig själv som människa lite mer än annars, och jag har reflekterat kring mig; mitt liv och min yrkesmässiga gärning. Jag har ställt mig frågor som...

Det är som det är, och det är bra också

Det är som det är, och det är bra också

Evas ledare i nyhetsbrevet för november När jag sitter i coaching-samtal hör jag ofta kommentarer som: "Jag skulle behöva bli bättre på att acceptera saker jag inte kan göra något åt”. Men jag hör också: ”Sådana beteenden kan jag absolut inte acceptera”. Och jag kan...