UTBILDNING

Hjärnsmart organisationslabb

Hjärnsmart organisationslabb

Organisationslabbet sätter ljuset på vad som får organisationer och medarbetare att blomstra – vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

Som deltagare får du förståelse för vilka utmaningar andra delar av organisationen står inför och större förmåga till samarbete över stuprören. Som ledare får du också syn på vilken påverkan du har på andra.

”I labbet fick jag syn på mellanchefens besvärliga sits och hur de har det till vardags. Det blev också tydligt varför det kan vara svårt att genomföra förändringar.”

Datum och tid

 

Under 2024 genomför vi bara organisationslabbet internt i organisationer.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att veta mer.

 

Kursledare

Lars-Johan Bastås och Eva Hamboldt

Så här går det till

I organisationslabbet kliver ni som deltagare in i roller som toppchefer, mellanchefer, medarbetare och kunder. Tillsammans möter ni välbekanta utmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. Under dagen hinner vi med fem fiktiva dagar som ger nya perspektiv på livet i organisationen samt möjligheten att testa nya handlingsalternativ.

Själva ”labbet” består av fem 12-minuter långa simuleringar. Det är inte rollspel, utan du får en roll och agerar dig själv i den.

Vi varvar simuleringarna med teori och reflektion för gemensam förståelse. I början, mitten och mot slutet får deltagarna chansen att jämföra erfarenheter och reflektera kring likheter och skillnader. Under teoripassen väver vi in teoretiska ramverk som bygger på den senaste hjärnforskningen samt systemiska perspektiv på organisationer.

För att den nya kunskapen och insikterna ska omsättas i praktiken tittar vi på olika komponenter som deltagarna kan ta med sig tillbaka och applicera i sina sammanhang och organisationer.

Läs mer om Hjärnsmart Organisationslabb →

Ta del av våra deltagares erfarenheter från labbet →

Anmäl dig till labbet

Avbokningsregler

Övriga utbildningar och workshops

Neuroledarskap - Baskurs

Utbildning för dig som vill utforska ditt ledarskap utifrån ett neuroperspektiv för att mer hjärnsmart leda dig själv och andra.

Neuroledarskap - Fördjupning

Vi fördjupar arbetet med självledarskap och integrerar det med ett organisatoriskt perspektiv.

Workshop "Vi och dom"

I denna workshop utforskar vi hur vår hjärna upplever olikheter och varför det är så svårt att skapa en gemensam arbetskultur.