|

Med SCARF som språk i arbetsgruppen

5 okt, 2021 | Baskurs neuroledarskap

Rosa Vitrera Luiga arbetar som distriktschef på Huge Bostäder som är Huddinge kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Hon sitter i ledningsgruppen och har det övergripande ansvaret för fastigheterna i Flemingsberg. I sitt distrikt har hon tre direktrapporterande chefer och 26 medarbetare som arbetar med allt från skötsel av fastigheter till trädgårdar.

I början av karriären, när Rosa arbetade som fastighetsförvaltare, såg hon inte sig själv som ett chefsämne. Men när hon gick en UGL-utbildning fick hon syn på att ledarskap är mycket större än att arbeta som chef, och på slutet av kursveckan fick hon höra av de andra deltagarna att hon uppfattades som en naturlig ledare. När tillfället gavs tog hon chansen att ta ett chefsjobb och har under årens lopp tagit olika steg för att utveckla sitt ledarskap vidare.

– Idag skäms jag inte över att säga att jag är en bra ledare och får bra respons av dem jag jobbar tillsammans med. Jag uppfattas som en person med positiv energi och som går rakt på sak och är ärlig samtidigt som jag är ödmjuk. För mig är det självklart att det går att fatta stora beslut på förmiddagen och plocka skräp på eftermiddagen.

Hjärnan och våra beteenden

UGL-kursen väckte Rosas intresse för ledarskap och hur människor fungerar. När hon kom i kontakt med neuroledarskap började hon utforska sambandet mellan vad som händer i hjärnan och hur människor reagerar i olika situationer på arbetsplatsen. När hon kände sig redo att fördjupa sig anmälde hon sig till Neuroledarskap i Praktikens baskurs.

– Jag hade bekantat mig med flera av teorierna redan innan utbildningen, men väl på plats förstod jag vikten av att öva. Det här är inte modeller som man lär sig och sätter in i en pärm, utan det handlar om att träna dagligen och att skapa tid och utrymme i vardagen för reflektion. Utbildningen gjorde mig också bekväm att föra in neuroperspektivet i vår verksamhet.

När Huge Bostäder uppdaterar sina processer och förändrar arbetssätt använder sig Rosa av SCARF-modellen i sin kommunikation med medarbetarna. I hennes grupp använder de sig av kunskapen om den sociala hjärnan för att förbättra samarbetet dem emellan och att kommunicera på ett öppnare sätt. De delar med sig av hur de själva triggas och pratar öppet om hur reaktioner lyser igenom.

– Genom att samtala om hur vi fungerar, och exempelvis konstatera att vår status blev triggad, blir det inte så laddat när vi reagerar. Så när vi är öppna med det som skaver kan vi arbeta mer effektivt tillsammans.

En av de teorier som Rosa haft stor nytta av, även i privatlivet, är den om våra motivationssystem. De påverkas av hjärnans hot- och belöningssystem. Detta gör att vi antingen rör oss ”till” någonting, när vi känner nyfikenhet och tycker att något verkar spännande, roligt eller stimulerande eller ”från” någonting, om vi känner obehag av något slag. Till exempel när vi tycker något är svårt, tråkigt eller jobbigt eller när vi är nervösa, osäkra eller rädda. Då blir vi undvikande i våra beteenden. Ofta sker detta undermedvetet och vanemässigt, och utan att vi är i kontakt med drivkraften bakom våra beteenden eller varför vi gör som vi gör.

Under utbildningen fick Rosa syn på att hon kunde ha nytta av att skifta sin motivation när hon sätter mål och hon har valt att i en större utsträckning aktivt reflektera kring vilket tillstånd hon befinner sig i. Det gör det möjligt för henne att välja att agera från ”till-motivation” när hon vill förändra beteenden eller fatta beslut.

– Jag har ett jobb där jag sitter mycket och på fritiden tycker jag mycket om att virka, lägga pussel och läsa. I stället för att säga åt mig själv att ”sluta vara en soffpotatis” har jag omformulerat det till att vara nyfiken på hur jag kan få in mer rörelse i livet. En väldigt enkel sak var att börja med ljudböcker och lyssna samtidigt som jag går en promenad.

Till vem rekommenderar du utbildningen?

– Jag önskar att så många som möjligt går utbildningen. Det skulle leda till att vi förstår våra egna och andras reaktioner bättre. Då skulle vi inte vara så snabba att döma, och vi skulle få en bättre relation till varandra. Både på jobbet och i privatlivet.

 

Läs mer Baskurs i Neuroledarskap →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag