|

Martin & Servera gör plats för känslorna på jobbet

14 nov, 2017 | Konsultuppdrag

Är det möjligt att lämna det som stör oss hemma och jobba på som om ingenting har hänt? Med Eva Hamboldts hjälp började Restaurangtjänster på Martin & Servera med ”incheckningar” vid sina kvartalsmöten där de delade med sig av hur de mår till varandra. Den nya rutinen ledde till ökad öppenhet, djupare förståelse för varandra och bättre samverkan i gruppen.

En incheckning är ett sätt att förbereda och sätta scenen för ett möte så att alla landar in i rummet och med varandra. Man skapar ett nuläge. Ofta delar man med sig av de känslor man tar med sig till mötet, men man går inte vidare i reflektion.

Det som gör en incheckning så kraftfull är att en negativ känsla minskar i kraft och styrka när man sätter en ”etikett” på den. När vi sätter ord på det obehag vi upplever lugnar vi ner hjärnans ”larmsystem”, Amygdala, vilket dämpar utsöndringen av stresshormoner i kroppen, vilket i sin tur leder till att vi vi får kapacitet att vara fokuserade och närvarande. Vi kan på så vis få distans till orsaken bakom känslan.

Om vi inte delar med oss av hur vi känner riskerar vårt känslotillstånd att såväl distrahera oss som påverka de andra i rummet på ett negativt sätt. Om jag genom mitt kroppspråk exempelvis ”läcker irritation” som handlar om något som skett hemma på morgonen, kan det hända att någon i gruppen tar det personligt. När vi berättar hur vi känner skapar det visshet. Vi behöver inte redogöra för alla detaljer, utan bara berätta hur vi är känslomässigt påverkade.

Eva Hamboldt valde att göra sitt examensarbete vid Neuroleadership Institute på vad som händer med en grupp som regelbundet checkar in tillsammans. Hon samarbetade med en grupp på Martin & Servera. Här nedan delar Johan Granlund och Rosita Wilsson, som arbetar som chefer, med sig av sina upplevelser.

”När vi började göra incheckningar fick jag som ledare en insikt i att människan är en helhet. Det som händer oss i privatlivet kommer att påverka oss även på arbetet”, säger Johan Granlund som är chef för restaurangtjänster.

Johan överraskades av hur enkelt det var både för honom själv och för medarbetarna att öppna upp sig för varandra både kring det som var positivt och det som var negativt. Under tiden Martin & Servera arbetade tillsammans med Eva upplevde flera av deltagarna stora livshändelser.

”Vi i gruppen var med om allt från dödsfall av närstående till både positiva och negativa upplevelser inom privata relationer. Det var helt okej att någon var ledsen under sin incheckning och sedan gick vi vidare.”

Johan upplever att incheckningarna gjorde det enklare för medlemmarna i gruppen att vara öppna med varandra även i andra sammanhang. Inte minst i förhållande till honom som chef.

”En av mina medarbetare bokade ett möte med mig för att berätta att hen hade saker i privatlivet som påverkade arbetsinsatsen och som gjorde att personen just då hade svårt att möta kraven på jobbet. Jag tror inte vi hade haft mötet om det inte var för incheckningarna och jag misstänker att situation för min medarbetare hade varit tuffare att lösa om vi inte hade pratat om det. Nu förstod jag att vägen framåt var att hjälpa till snarare än att driva på.”

Rosita Wilsson som arbetar som chef för GastroMerit hade också en positiv upplevelse av incheckningsövningen. Hon tyckte att det var förvånansvärt enkelt att dela med sig även av jobbiga känslor när kollegorna satt och lyssnade och upplever att incheckningarna har gjort det tydligt att medlemmarna i gruppen bryr sig om varandra.

”Vi pratade om saker som inte normalt sett kommer upp vid kaffeautomaten eller när man är i sin yrkesroll och jag fick lära känna nya sidor av mina medarbetare och kollegor. Jag har fått en större förståelse för dem och inser vilken kraft som finns i det aktiva lyssnandet.”

För Rosita har det blivit allt mer tydligt att ett modernt ledarskap inte handlar om att bestämma saker. Snarare handlar det om att lyssna på andra och att låta dem fatta sina egna beslut. Och det är okej att den som är ledare inte alltid har alla svaren.

– Det är okej för den som leder att visa svaghet. När vi är mänskliga inför varandra bygger vi relationer som vilar på tillit och ett starkt ömsesidigt förtroende och det är då vi växer tillsammans, säger Rosita.

Om Martin & Servera
Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Oavsett om du driver en restaurang, ett bageri, en skolrestaurang i kommunal regi eller representerar en rikstäckande kedja så har vi de produkter och lösningar som du behöver. GastroMerit erbjuder branschanpassade kurser till hotell.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag