|

Målstyrning och motivation i Göteborgs stad

11 mar, 2019 | Företagsintern utbildning

Mattias Norling arbetar som tjänsteansvarig på Göteborgs stad och arbetar med stadens IT-stöd. Ett viktigt uppdrag är att få fram en digital arbetsplats.

– Jag har en strategisk roll och ansvarar för utveckling av tjänster, men hjälper också staden att samordna vissa uppgifter där det finns stor nytta av centralisering, som enkäthantering.

På hösten 2018 gick Mattias utbildningen Verksamhetsstyrning för att få nya infallsvinklar till hur man kan höja kvalitén på stadens ledningssystem, bland annat genom att arbeta utifrån hjärnans principer. Under utbildningen insåg han bland annat att verksamheten behöver korta sina utvecklingshorisonter eftersom mål som ligger ett år bort i tiden är för avlägset för att det ska vara motiverande och styrande i vardagen.

– Genom att sätta mål som ligger närmre i tiden skapar jag bättre förutsättningar för delaktighet och att individerna ska ta ett större eget ansvar. Det är ett steg mot den självstyrande organisationen. Grundtanken att para ihop förståelsen om hur hjärnan arbetar och tar till sig information med verksamhetsutveckling tilltalar mig verkligen, och jag inser vilken potential som finns om man skulle växla ut den här kunskapen i en hel organisation.

Motivation är en färskvara

Mattias fick också upp ögonen för vikten av kontinuerliga avstämningsmöten. Motivation är en färskvara, och för att hålla fart framåt behöver man genomföra aktiviteter som gör att den fylls på. Tillsammans med en kollega som har en liknande roll som honom planerar Mattias därför att implementera en ny typ av möten som syftar till att främja kunskapsspridning, samarbete och öka känslan av delaktighet.

– Vi tänker att alla deltagare berättar vad de arbetar med just nu på mötet. Dels innebär det att man skaffar sig full koll på det man själv gör, men man får också syn på hur man kan vara ett bidrag till andra. Det blir ett sätt att få oss att kliva ur våra silos.

Under en vanlig dag är det inte ovanligt att Mattias går från möte till möte och han leder många av dem.

– På utbildningen hade vi ett pass som handlade om mötesstruktur. Även om det inte var några banbrytande insikter så har det fått mig att känna mig mer tillfreds med sättet jag driver möten framåt, och att inte slira på strukturen. Jag ser nyttan av att leda möten på ett hjärnsmart sätt.

Konkreta mål och högre syften

Mattias uppskattade samtalen med de andra deltagarna på utbildningen; att dela tankar med människor från andra organisationer som har andra erfarenheter. Det fick honom att reflektera över hur man kan öka motivationen och göra målstyrning mer effektiv i en stor organisation som dessutom drivs av ett högre syfte, snarare än ekonomiska mål.

– Dels tänker jag att vi som individer känner ett större eget ansvar om vi befinner oss i ett mindre och ett för oss relevant sammanhang. Dels behöver vi komplettera de mer högt flygande målen med konkreta mål som vi känner att vi ta sikte mot i det dagliga arbetet. Att individen kan koppla sin egen insats mot det högre syftet i verksamheten.

– Från utbildningen fick jag också med mig en ny förståelse för hur komplext verksamhetsstyrning är och jag hoppas att insikterna från neuro-perspektivet, om hur vi bäst skapar utvecklingskraft i våra organisationer, snabbt får stor spridning.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag