Ledstjärnor för lärande och förändring

12 dec, 2017 | Lärande & Förändring

Neuroledarskap är en alldeles ny disciplin, som redan har fått stort genomslag i alla slags organisationer i USA. Disciplinen introducerar ett nytt sätt att tänka och agera i den organisatoriska kontexten, som leder till att medarbetare både mår och presterar bättre.

Den som skaffar sig kompetens inom Neuroledarskap får en ökad förmåga att tänka klart och att lära sig saker. Man blir bättre på att fatta effektiva beslut, hantera fördomar och att hitta kreativa lösningar. Dessutom får man enklare att inta en positiv attityd, motivera sig själv och andra och att hantera stress.

Att ta till sig, och att integrera ny kunskap, är ett arbete som kräver en hel del av oss, inte minst när det handlar om att förändra sina tankar och vårt sätt att se på världen. Här nedan sammanfattar vi ett antal nycklar som öppnar dörren till förändring och utveckling, och de fungerar förstås lika bra oavsett vilken lärandeprocess du befinner dig i. Vi kallar dem för ”ledstjärnor”.

Acceptans

Att acceptera betyder inte att du ska vara kvar i det som förtär dig. Du behöver inte tycka om det som sker, men det är först när du kan acceptera och tillåta att det är som du medvetet kan välja nytt och arbeta med förändring.

Att släppa taget

Efter acceptans är utmaningen att släppa taget. Att släppa taget om tankar som inte gör dig gott, händelser som inte blev som du hoppats 
på, besvikelser på dig själv, oförrätter och annat som skapar obehag. Våga släppa taget om ältandet av det som har varit och släpp oron för det som ska komma.

Tillit till dig själv och andra

Att ha tillit är att se på sig själv med vänlighet och känna tilltro till sig själv, i stort och smått. Det handlar också om ditt sätt att se på andra människor och på deras förmågor och oförmågor. Och att bemöta dem med tillit och värme.

Medveten strävan

I en lärandeprocess ska du givetvis sätta kortsiktiga mål. Försök ändå höja blicken för att se saker i ett större perspektiv. Stegen du tar mot målet kan kännas tunga och eftersom det är svårt att lära nytt så kommer du kliva snett ibland. Då, när det är det lätt att ge upp, gäller det att fortsätta i en medveten strävan mot det större perspektivet.

Tålamod

Att ha tålamod i en lärandeprocess handlar mycket om att ha ett förlåtande förhållningssätt till sig själv. Var okej med att du inte förstår eller kan allt med en gång och att du behöver tid, reflektion och goda förutsättningar för att lära. Det är inte bråttom!

Nyfikenhet

Nyfikenhet är en central motor i all utveckling och lärande. När vi är nyfikna triggas dopaminflöden i kroppen som i sin tur trigger det motoriska systemet till utforskande beteenden. Vi får därmed ökad förmåga att ta till oss information, registrera den och att minnas den. Nyfikenhet är en förutsättning för lärande så fundera på vad som kittlar just din nyfikenhet.

Icke-dömande

Det går oerhört snabbt att vara dömande i tanken. Med blixtens hastighet placerar vi in andra, händelser och oss själva i fack med olika etiketter. I en lärandeprocess är det förödande att tänka dömande tankar om sig själv, som exempelvis ”jag kan inte”. För att kunna fortsätta i ett nyfiket utforskande gäller det att vara empatisk mot dig själv. Visa vänlig omtanke och värme mot dig själv när du känner att det är svårt eller när du upplever att du har fastnat.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Komplexa perspektiv på framtiden

Komplexa perspektiv på framtiden

Evas ledare i nyhetsbrevet för maj Den teknologiska utvecklingen går med en rasande fart, på gott och ont. Många innovationer för såklart med sig fantastiska möjligheter och genombrott inom allt från medicin till grön omställning. Och den skapar nya, ofta bättre,...

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...