|

Ledare som kan se bakom beteendet

13 maj, 2020 | Baskurs neuroledarskap

Maria Forsblom arbetar som HR-chef för IKEA Industry Älmhult och har gått Neuroledarskap i Praktikens baskurs. Maria har en bakgrund inom psykologi och har ett stort intresse för hur vi människor beter oss och vad som ligger bakom våra beteenden. När Maria kom i kontakt med neuroledarskap blev hon genast intresserad av hur den nya kunskapen om hur hjärnan fungerar kan kopplas ihop med den traditionella psykologi hon lärt sig tidigare.

– För mig var det intressant att förstå att hjärnan är programmerad för hur vi ska agera i sociala sammanhang och hur vi kan använda den kunskapen för att bli bättre ledare. Om vi inte har koll på hur hjärnan fungerar är det lätt hänt att vi styr på den reaktiva känslan av hot istället för att stanna upp.

Under utbildningen presenteras flera forskningsbaserade modeller. Maria fastnade särskilt för SCARF som synliggör varför vi människor reagerar och agerar som vi gör i olika sammanhang. Hon har själv fått en större förståelse för sina egna och andras reaktioner, och har presenterat modellen för ledarna på IKEA Industry Älmhult.

– För våra ledare är SCARF ett bra verktyg för att vara nyfiken på vad som ligger bakom medarbetarnas beteenden. Om man förstår vad en reaktion handlar om blir det lättare att stå kvar och möta den och att inte ta det personligt.

Ledaren kan främja ett gott tillstånd

Maria tyckte också att det var intressant att gå igenom hur vi människor kan påverka det elektrokemiska klimatet i varandras hjärnor. En ledare kan välja att lägga fokus på det som är belönande för sin egen och för medarbetarnas hjärnor och därmed främja goda resultat.

– Att som ledare ha kunskap kring hormoner och signalsubstanser och hur dessa påverkar oss har varit viktigt för mig. Jag har haft stor nytta av den kunskapen för att försätta mig i ett gott tillstånd inför svåra samtal. Jag vet vad jag behöver tänka för att hålla lugnet i kroppen.

Men det är förstås inte helt enkelt att lyckas varje gång. Maria har identifierat att stress gör det svårare för henne att självreglera, och hon känner medkänsla med sig själv när hon inte når hela vägen fram.

– Om jag inte lyckas så beror det inte på att jag är dålig på mitt jobb, utan det handlar om att jag inte haft gynnsamma omständigheter för att fungera optimalt.

Ger hjärnan återhämtning

Sedan utbildningen har Maria blivit bättre på att ”belöna sin hjärna”, och använder sig av modellen The Healthy Mindplatter. Både för att återhämta sig under arbetsdagen, men också för att säkerställa att hon tar hand om sin hjärna på fritiden.

– Under utbildningen testade vi mindfulness och meditation vilket jag var lite skeptisk till innan, men nu använder jag det i vardagen. Jag har också noterat att jag har ett annat förhållningssätt till olika saker jag gör, och har ändrat ”hur” jag gör saker. Jag har alltid varit mycket ute i naturen, men idag vistas jag i naturen på ett mer medvetet närvarande sätt.

Vem skulle du rekommendera utbildningen till?
– Det är en av de bästa kurserna jag har gått. Jag hade stora förväntningar och den överträffade dem med råge. Jag rekommenderar den till alla! Jag gillade upplägget med back to basic med blädderblock, vilket är något jag tagit med till de utbildningar jag själv håller. Kursledarna var jättebra, kunniga och pedagogiska. Jag upplevde också att kursledarna såg alla i gruppen och de fick mig att känna mig inkluderad vilket skapade en trygg läromiljö.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag