DIGITAL KURS

Vad skapar trygga relationer på jobbet?

En introduktion till SCARF-modellen

Ta teamet till nästa nivå med ett hjärnsmart ledarskap

Forskning visar att engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för en organisations framgång och resultat. Hur kan du som chef och ledare skapa de bästa förutsättningarna för det i ditt team?

I kursen Vad skapar trygga relationer på jobbet? lär du dig hur olika beteenden hjälper eller hindrar dig att bygga relationer, skapa produktivitet och driva förändring. Det gör vi genom att iscensätta helt vanliga jobbsituationer som ger dig nya insikter om dig själv och andra.

{
De konkreta vardagsexemplen är superbra! Enkelt att förstå och relatera.

Deltagare på Blocket

En kurs om hur vår hjärna fungerar

Hjärnan arbetar oavbrutet med att tolka sociala situationer, inte minst på jobbet, som påverkar vårt psykologiska välbefinnande. Om de sociala interaktionerna inte fungerar fokuserar hjärnan på att försvara och skydda oss, vilket leder till brist på motivation och dåligt fungerande samarbete.

För dig som ledare är kunskap om vår hjärnas motivationssystem och vad som påverkar engagemang, välmående och prestation på jobbet en viktig nyckel – både för att stärka ditt självledarskap och för att kunna bygga och leda effektiva team.

En kurs om hur vår hjärna fungerar

Hjärnan arbetar oavbrutet med att tolka sociala situationer, inte minst på jobbet, som påverkar vårt psykologiska välbefinnande. Om de sociala interaktionerna inte fungerar fokuserar hjärnan på att försvara och skydda oss, vilket leder till brist på motivation och dåligt fungerande samarbete.

För dig som ledare är kunskap om vår hjärnas motivationssystem och vad som påverkar engagemang, välmående och prestation på jobbet en viktig nyckel – både för att stärka ditt självledarskap och för att kunna bygga och leda effektiva team.

Möt dina medarbetare med SCARF-modellen

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig som ledare ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

SCARF står för:
Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
Certainty (vårt behov av visshet och förutsägbarhet)
Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
Fairness (vårt behov av rättvisa)

Möt dina medarbetare med SCARF-modellen

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig som ledare ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

SCARF står för:
Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
Certainty (vårt behov av visshet och förutsägbarhet)
Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
Fairness (vårt behov av rättvisa)

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

 • Digital utbildning – självstudier
 • Genomför i din egen takt
 • 8 moduler
 • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
 • Motsvarar en heldagsutbildning

Pedagogik och metodik

 • Korta teoriföreläsningar
 • Animerade videos
 • Reflektionsfrågor
 • Tillämpning i vardagen
 • Dokumentation

Pris och tillgänglighet

 • 4 500 kr (exkl. moms)
 • Pris/deltagare vid större interna insatser – kontakta oss för offert
 • Tillgång till utbildningen i 3 månader via vår utbildningsplattform

Har du koll på dina sociala triggers?

När vår hjärna reagerar på något i den sociala miljön som gör att den hamnar i ”hotläge”, blir vi reflexmässigt reaktiva, instinktiva och inställda på att försvara oss. Vi blir distraherade, presterar sämre och vår förmåga till samarbete, kreativitet och flexibilitet minskar.

I utbildningen får du utforska dina sociala triggers. Det kan vara situationer eller beteenden hos andra, som gör att du reagerar starkt – utan att du kanske förstå varför.

När du vet vad som påverkar dig blir det lättare att förstå andras reaktioner – och du kan bemöta andra människor på ett bättre sätt.

Har du koll på dina sociala triggers?

När vår hjärna reagerar på något i den sociala miljön som gör att den hamnar i ”hotläge”, blir vi reflexmässigt reaktiva, instinktiva och inställda på att försvara oss. Vi blir distraherade, presterar sämre och vår förmåga till samarbete, kreativitet och flexibilitet minskar.

I utbildningen får du utforska dina sociala triggers. Det kan vara situationer eller beteenden hos andra, som gör att du reagerar starkt – utan att du kanske förstå varför.

När du vet vad som påverkar dig blir det lättare att förstå andras reaktioner – och du kan bemöta andra människor på ett bättre sätt.

Utbildningens innehåll

8 moduler uppbyggda av korta föreläsningar och konkreta exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnans försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi ”Känslomässig självreglering”. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen med kort direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss om du vill ha en faktura.

R

Inloggningsuppgifter skickas via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat dig för utbildningen.

R

Du har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så du kan genomföra utbildningen i den takt du önskar.

TIPS! Låt utbildningen bli en byggsten i er grupputveckling

Vad skapar trygga relationer på jobbet? är en kurs som utvecklar gruppen och stärker er vi-känsla. Arbeta intensivt under en heldag eller sprid ut kursen över flera veckor – ni bestämmer takten!

Kursen är digital vilket gör att dina medarbetare själva kan titta på en modul när det passar dem. Sedan kan ni samlas, vid ett eller ett par tillfällen, för att utbyta erfarenheter och reflektera tillsammans. På så sätt får ni tid till både individuell reflektion och gemensamt lärande i teamet.

CASE

SCARF-utbildning lyfter innovation och samarbete på Blocket

För Blocket är inkludering och mångfald otroligt viktigt. Dels för att de är ett värderingsdrivet bolag, dels för att olikheter är en förutsättning för att vara innovativa och leverera bra resultat. Under våren 2022 gick en grupp som arbetar inom tech på Blocket den digitala SCARF-utbildning.

{

Olikheter är svårt för oss människor, och med hjälp av utbildningen i SCARF-modellen får vi stöd i att träna oss till en större acceptans och bättre dra nytta av oliktänkande.

Julia Maric, People & Culture Advisor

CASE

Sömlöst samarbete ger skön gästupplevelse

Scandic har en ledarskapskompass som erbjuder viktiga nycklar för den som arbetar som ledare. Kompassen syftar till att visa vägen mot tillit, inspiration och samarbete, samt att ge medarbetarna frihet och kraft att agera självständigt och fatta bra beslut.

{

För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ledarna ger vi dem verktyg för att kunna följa kompassen. Här identifierade vi SCARF-modellen som användbar för att främja samarbete. Därför valde vi att låta hela ledningsgruppen och HR-gruppen gå den digitala SCARF-utbildningen.

Pia Nilsson Hornay, HR manager – arbetar med ledarskapsutveckling

Våra övriga tjänster

Utbildningar →

Föreläsningar & Seminarium →

Konsulttjänster →