|

Kristina Herngren – vill utveckla ledarskapet

14 jun, 2017 | Företagsintern utbildning

”Som ledare vill jag lära mig mer om vara människa på arbetsplatsen. Tack och lov blir samhället allt mer accepterande mot att vi tar med oss själva, våra behov, beteenden, tankar och känslor till jobbet varje dag och drar nytta av just det i skapandet av affärsmodeller och organisationsstrukturer”, säger Kristina Herngren som gick Neuroledarskap i praktikens utbildning Verksamhetsstyrning i våras.

Kristina, till vardags arbetar du som tillförordnad operativ chef på Iteam Solutions, en konsultbyrå som hjälper sina kunder med den digitala omvandlingen. Är det något särskilt i din roll som gör att neuroledarskap känns relevant?

– Vi har en affär och en verksamhet som ska planeras och följas upp och frågan är hur vi gör det fullt motiverade. Här är det viktigt att förstå hjärnans påverkan på oss och de biologiska aspekterna av exempelvis feedback.

Fick du någon aha-upplevelse under kursen?

– En stor insikt som landade är att den mänskliga hjärnan är default-anpassad efter en upplevelse av hot, oavsett om det är sant eller inte. Från mitt perspektiv understryker det ytterligare vikten av att bygga på trygghet och tillit som bas och att erövra det varje dag. För att kunna ta steg framåt som affär behöver vi våga utmana varandra och undvika att, medvetet eller omedvetet, bromsa varandra. En nyckel är att belöna, belöna och belöna. Vi behöver våga visa oss sårbara med våra reaktioner samtidigt som vi också tar ansvar för dem. Återigen – det handlar om att vara människa.

– För mig var det också värdefullt att få verktyg för hur man kan coacha sig själv och andra när hjärnan hamnar i hot. Man kan dämpa reaktionen genom att ta ett djupt andetag och sätta ord på känslan, antingen högt eller för sig själv. Genom att göra så kopplar vi rent biologiskt in den analytiska, eftertänksamma delen av hjärnan som blir blockerad när vi hamnar i hot. Jag lärde mig att det kallas för den kognitiva bromsen.

Vem skulle du rekommendera den här kursen?

– Alla som driver någon typ av förändringsarbete och alla som arbetar som chef eller ledare.

Vad fick du med dig till ditt eget ledarskap?

– Att ledarskap är svårt på riktigt och att det alltid faller tillbaka på min förmåga att leda mig själv. En ledares främsta strävan bör vara att få andra människor att växa. Jag strävar mot det förhållningssättet och är alltid intresserad av att utveckla de beteenden hos mig som bidrar till att andra människor växer.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag