Kraften i ett generativt samtal

7 nov, 2023 | Självledarskap

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för oktober

För ett par veckor sedan hade jag ett intressant samtal med några kollegor. Vi ställde oss frågan hur vi som konsulter i högre utsträckning skulle kunna agera utifrån ett högre syfte (purpose) om hållbar utveckling i relation till planeten vi bor på.

Vi frågade oss vad vi ville förändra i vårt konsultnätverk och vad vi ville göra annorlunda som organisationskonsulter ute i uppdrag. Att vi ville förändra oss själva, som individer och grupp, blev väldigt tydligt. Samtalet var energifyllt och känslosamt, med uttryck för både hopplöshet och hoppfullhet. Men vi fick också fram konkreta idéer  på vad vi kan göra mer av – som individer och kollektiv.

Jag har reflekterat över detta samtal. Hur kom det sig att det kändes så autentiskt och energigivande, samtidigt som det inspirerade till handling? Samtalsämnet är på inget sätt en nyhet. Begreppet hållbar utveckling lanserades redan 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling. Kanske var det istället sakfrågans starka syfte som bidrog till vårt engagemang?

Enligt professor Gervase Bushe har vi ibland turen att vara del av förändringsinitiativ som utgår från en ”generativ bild”. Han beskriver i boken The dynamics of generative change att generativa bilder är ord som inspirerar till nya idéer om hur man vill förändra sina beteenden. Jag låter mig inspireras av hans idéer för att kasta ljus på det engagemang som fanns i samtalet.

Jag tror nämligen att samtalet innehöll ett antal saker som födde vårt engagemang:

  1. Det är en angelägen utmaning, formulerad så att den fångar något som människor bryr sig om och vill engagera sig i.
  2. Samtalsämnet – vårt utvecklingsprojekt – har en viss tvetydighet. Ämnet, som förvisso väcker engagemang, kan vara svårt att definiera: Vad är hållbar utveckling? Det kan också vara svårt att definiera när målet är uppnått.
  3. Det är ett generativt samtal som försöker kombinera saker som människor har tagit sig an på ett polariserat sätt, ett antingen/eller sätt. Hållbar utveckling är den kanske mest generativa bilden i vår tid. Innan begreppet lanserades, trodde vi att människan antingen kunde ta hand om omgivningen eller ekonomin, men inte båda samtidigt.
  4. Attraktiva ord kan motivera oss till nya samtal och handlingar. Även om vi inte alltid förstår ordens innebörd, kan rätt formulering hjälpa oss att agera i samma riktning som den generativa bilden.
  5. Fokus ligger på vad vi kan försöka göra varje dag. Till skillnad från en vision om framtiden, så lyckas ett generativt samtal sätta igång idéer om vad jag kan göra idag.

Jag har ingen enkel formula för hur en generativ bild kan skapas. Många av oss har säkert upplevt samma sak i ett team eller ledningsgrupp, där en gemensam bild blir avgörande för projektets framgång.

Minns du någon formulering eller bild som på ett avgörande sätt bidrog till ett förändringsprojekt som du varit del av?

/Lars-Johan Bastås

 

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för augusti Under augusti har jag lärt känna två nya organisationer, som båda växer snabbt. De är måna om att tillväxten inte ska skapa klyftor mellan teamen, där människor i organisationen slutar relatera till varandra. För när det...

För mig själv, men inte ensam

För mig själv, men inte ensam

Evas ledare i nyhetsbrevet för juli Jag står i skrivande stund mitt i klivet över tröskeln till ännu en sommarledighet. Snart lämnar jag alla tankar på jobb för att hänge mig åt det jag vill fokusera på just nu: återhämtning och att fylla på med ny energi för att må...

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för maj Jag får regelbundet uppdrag som handlar om att coacha team eller ledningsgrupper. En vanlig ingrediens i dessa uppdrag är att bidra till att teamet enas kring sitt syfte. Varför man finns och ska samverka som grupp. Forskning...