|

"Idag har jag ett större kollegialt utbyte", säger Camilla på Dala Energi

13 feb, 2018 | Baskurs neuroledarskap

Camilla Ollas Hampus, du arbetar som HR-chef på Dala Energi. På hösten 2017 gick du Neuroledarskap i Praktikens baskurs på fem dagar. Vad var det som lockade dig att gå just den utbildningen?

– Jag är intresserad av att lära mig mer om hur vi människor kan optimera oss själva och förutsättningarna för varandra och därmed ha det så bra som möjligt på våra arbetsplatser. En annan viktig aspekt är att vi lever i en förändringens tid och det är intressant för mig att få lära mig hur jag kan presentera olika förslag till förändring på bästa sätt.

Kan du lyfta fram något som du fick med dig från utbildningen som känns särskilt värdefullt?

– Jag har fått en större kunskap om hur hjärnan är uppbyggd och varför vi reagerar som vi gör i olika situationer. Här var SCARF-modellen särskilt användbar och den gav mig en bra bild av hur jag kan agera och kommunicera för att min och andras hjärnor ska vara lugna. Det i sin tur leder till att vi både mår och presterar bra.

Tar du med dig någon annan modell eller teori?

– Den kunskapen jag fick med mig om emotionell självreglering, och hur effektivt det är att sätta ord på våra känslor, har jag redan tillämpat och upplevt en positiv effekt av på jobbet. Det är ett effektivt sätt att få grepp på tankar och känslor och på ett enkelt sätt kunna omvärdera en situation som varit negativ och vända det till något positivt. Jag upplever det som ett bra verktyg för att lägga energi på rätt saker.

Vad spännande! Vad innebär det i praktiken?

– När det handlar om att sätta ord på känslor har jag valt att föregå med ett gott exempel. Dels ser jag till att prata med någon när jag upplever att jag stöter på någon typ av hinder, dels försöker jag att på ett medvetet sätt vara nyfiken både på mina och andras känslor. Min upplevelse är att jag får ett större kollegialt utbyte idag och även att jag har skapat en positiv spiral i mitt arbetsliv. Rom byggdes inte på en dag, men det är ett steg i rätt riktning. Det är de små, små stegen framåt som bygger hållbart resultat.

Hur var din helhetsupplevelse av utbildningen?

– Förutom innehållet så var upplägget också väldigt givande; det gav mig en chans att dela mina tankar med likasinnade. Under de fem kursdagarna växte en härlig känsla fram i gruppen och dynamiken skapade utmärkta förutsättningar för lärande. Det var under gruppövningarna, och när vi reflekterade i helgrupp, som insikterna verkligen ramlade ner. Eva är en fantastisk ledare och utbildare, hon skapade en riktig oas, och jag känner mig priviligierad över att ha fått delta.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag