Från feedback till meningsfulla samtal

17 okt, 2017 | Feedbackrevolutionen

Forskning visar att meningsfulla samtal bidrar till att bygga goda och tillitsfulla relationer – något människan intuitivt vetat och nyttjat sedan urminnes tider.  På de flesta håll skapas det idag ändå väldigt lite utrymme för oss att mötas och prata. Här kommer därför tre förslag på hur man kan ge plats åt goda samtal på arbetsplatsen.

Incheckning

Generellt sett är vi bra på att prata om våra åsikter och om sakfrågor, men sämre på att prata om våra mänskliga behov. Och tvärtemot vad man tidigare trott försvinner inte känslor bara för att man stänger ytterdörren och åker till jobbet.

En incheckning är ett sätt att förbereda och sätta scenen för ett möte så att alla ”landar in” i rummet och med varandra. Man delar ofta med sig av det känslomässiga tillstånd man befinner sig i eftersom de känslor vi har med oss in i ett möte påverkar andra och därmed mötets genomförande. Incheckningen skapar ett gemensamt nuläge och goda förutsättningar för att alla deltagare ska kunna engagera sig i de frågor som ska avhandlas.

Eva Hamboldt gjorde sitt examensarbete vid Neuroleadership Institute på just nyttan av incheckningar. Inom kort kommer vi att dela med oss av en artikel som i mer detalj handlar om hur en incheckning kan se ut och vad Rosita Wilsson och Johan Granlund som arbetar som chefer på Martin & Servera tog med sig från arbetet med Eva. Håll utkik!

Etablera en berättande kultur

Om en organisation ska bli mer mänsklig behöver vi uppmuntra till samtal som inte bara handlar om kalkyler, resultat och om de utmaningar vi har framför oss. Siffror och mål säger väldigt lite om vad som har hänt och hur det påverkar oss. Det är berättelsen om hur vi har det som får oss att relatera personligt, känna engagemang och att bygga ett kollektivt självförtroende.

Det är också berättelser som bygger trygga relationer i gruppen och eftersom relationer är färskvaror behöver de hela tiden underhållas. Avsätt tid och skapa strukturer för att prata om vad som ligger under ytan. Prata om hur ni blir påverkade av såväl utmaningar som framgång, av varandra och hur ni fortsatt vill skapa framtiden i det arbetsklimat som ni etablerar.

Från feedback till meningsfulla samtal

Om ni upplever att ni behöver samtala mer på arbetsplatsen så innebär det inte att ni behöver ge varandra mer feedback av traditionellt snitt. Till skillnad från vad många tror är det inte ”konstruktiv” eller ”negativ” feedback som leder till mest effektiv utveckling hos människor och organisationer. Det kan tvärtom, vilket forskning har bekräftat, få flera negativa konsekvenser. Feedback väcker oftast obehag och skapar stresspåslag i kroppen, vilket i sin tur påverkar hjärnans kognitiva kapacitet negativt. Vi blir lite dumma helt enkelt. På sikt kan feedback också leda till att vi upplever tomhet och tappar känslan av meningsfullhet. Vi blir främlingar med varandra och kan till och med hamna i en situation där vi upplever våra kollegor som fiender.

Forskning visar dessutom att det är när vi visar varandra omtanke och uppskattning som det uppstår positiva effekter. När vi känner oss bekräftade, uppskattade och inkluderade skapas ett elektrokemiskt klimat i hjärnan som främjar fokus, vilket ökar vår förmåga till problemlösning, kreativitet och samarbete.

Något som också är värt att nämna gällande traditionell feedback är att den som ger feedback aldrig är neutral. Vi kan inte berätta sanningen om någon annan utan bara hur vi reagerar i relation till dem. När vi blir medvetna om det kliver vi in i det nya paradigmet.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Beteendeförändringens biokemiska formel

Beteendeförändringens biokemiska formel

Evas ledare i nyhetsbrevet för mars Man brukar säga att det som utmärker människan från djuren är vår förmåga att tänka om oss själva. Och vår avancerade förmåga att samarbeta har varit, och är, en viktig framgångsfaktor för människan som art. Samtidigt står vi nu...

Undvikandets sötsura natur

Undvikandets sötsura natur

Evas ledare i nyhetsbrevet för februari Det verkar som att vi aldrig tröttnar på att prata om personlighet. För frågan om människans natur - hur vi kan mäta, förstå och förändra den - har varit på tapeten i filosofiska och psykologiska samtal under hundratals år. Och...

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Evas ledare i nyhetsbrevet för januari För ett par veckor sedan hade jag den stora förmånen att få prata för årskurs 8 och 9 på en internationell skola i Stockholm. De startade sin termin med Brain Awareness Week och jag kom laddad med Dr. Daniel Siegels forskning om...