|

Förändringsledning i praktiken

3 feb, 2017 | Konsultuppdrag

Sophia Lövgren, du arbetar som enhetschef på Hyresgästföreningen. I höstas deltog du i workshopen om förändringsledning. Kan du berätta om ditt helhetsintryck från dagen.

– Jag uppskattade att vi fick mycket ny kunskap, men även att det varvades med egen reflektion och gruppdiskussion. Som kursledare är Eva trygg och lugn samtidigt som hon är entusiasmerande.

Fick du någon särskild aha-upplevelse? Var det någon insikt som ramlade ner?

-Insikten om hur effektivt det är att sätta ord på sina känslor ramlade verkligen ner hos mig. Att vi faktiskt kan styra hjärnan från hot till ett belönande tillstånd genom att formulera och uttrycka det vi känner. Det här är kunskap som jag känt till på ett intuitivt plan, men det var väldigt bra att få lära mig om hur det faktiskt går till i hjärnan.

-Jag har länge varit intresserad av ledarskap och samspelet mellan människor och har tidigare gått flera utbildningar. Min upplevelse är att neuroledarskap tillförde en ny dimension till den kunskap jag hade med mig. Nu förstår jag inte bara hur det går till, utan också varför det händer.

Har du tillämpat den nya kunskapen på din arbetsplats?

– Modellen SCARF har jag använt vid flera tillfällen. Inte minst i sammanhang som handlar om förändring. Det går inte att kontrollera det som ska ske, men det går alltid att kommunicera på ett öppet sätt och att vara rättvis.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag