Fatta fördomsfria beslut – Breaking bias

17 maj, 2017 | Neuroledarskap

Hur genomtänkta är dina beslut egentligen? Om du är som de flesta så är din upplevelse förmodligen att besluten du fattar överlag är väl genomtänkta och objektiva.  Men om du inte stannar upp och aktivt säkerställer att du har tagit all tillgänglig information i övervägande  så finns det en risk att det faktiskt är dina vanor som sitter i förarsätet. Det finns en risk att du rekryterar någon som liknar dig snarare än den mest kvalificerade kandidaten och att ni missar affärsmöjligheter eftersom organisationen inte känner igen dem som just ”möjligheter”.

För att fatta effektiva och lönsamma beslut behöver vi koppla på vår kognition, tänka långsammare och ta oss an utmaningar utifrån andra perspektiv. En kvalificerad gissning från mig är att processer för att varsebli och bryta sig loss från bias kommer att vara en självklarhet inom några år. Om vi ska överleva i den snabba förändringstakten så har vi inte råd att fastna i gamla hjulspår.

Dr. David Rock och hans kollegor har tagit fram en modell som ni kan använda i er organisation för att skapa en process för att undvika ”bias” i viktiga beslutsprocesser och som ger en överskådlig bild av hur våra fördomar kan lura oss.

1. Acceptera

Börja med att acceptera att du och alla andra har fördomar även om ni inte kan se dem själva. Det finns forskning som visar att varken intelligens eller erfarenhet betyder att vi är immuna. (Så det gäller alltså även dig! 🙂 ) Var också öppen för att du just vid det här tillfället faktiskt kan styras av bias, och att det inte bara är något som hände dig en gång för länge sedan.

Var också medveten om att det är obehagligt att ha fel. När vi har fel aktiveras faktiskt samma områden i hjärnan som när vi upplever fysisk smärta. Det innebär att vi kommer undvika att ha fel även när det inte får några konsekvenser för oss. ”Att något känns bra” är med andra ord ingen garanti för att du fattar ett informerat och genomtänkt beslut.

2. Etikettera

Dr. David Rock och hans kollegor har identifierat 150 olika sorters fördomar och skapat en modell, COST™, där de delas in i fyra kategorier.

Corner-Cutting är mentala genvägar som hjälper oss att fatta snabba och effektiva beslut. Ett exempel på en mental genväg kan vara att fatta ett beslut utan att ifrågasätta om vi behöver ytterligare information.

Objectivism handlar om att vi utgår ifrån att det vi ser, tror, förstår och upplever själva är en objektiv sanning. Det är enkelt för oss att se hur andras tänkande är färgat av exempelvis deras erfarenhet eller den kultur som de växt upp i, men det är svårt att ta samma metaperspektiv på sig själv.

Self-Protection handlar om att vi vill känna oss nöjda med oss själva och den grupp vi tillhör. Här är det vanligt att vi har en överdrivet positiv syn på dem som liknar oss och en negativ förväntan på dem som vi upplever tillhör en annan grupp. Det vill säga ett ”vi och dom”- perspektiv.

Time & Money. Vi lägger större vikt vid negativ information än positiv och vi värderar saker högre om de på något sätt ligger närmre oss. Ett exempel är att vi föredrar att få en liten belöning nu istället för att avvakta en större belöning i framtiden.

3. Mitigera (Mildra)

I COST-modellen som beskrevs ovan finns även exempel på hur man mildrar effekten av bias. Det visar vad du som individ kan göra men kan självklart också användas för att ni som organisation ska kunna skapa processer för att undvika att beslut fattas utifrån bias.

Corner-Cutting: Motivera den som ska fatta ett beslut att koppla på kognition så att vederbörande tar in all information och inte bara den som ligger närmst till hands.

Objectivism: Be om en objektiv åsikt från en vän eller kollega, eller försök att titta på informationen från ett annat perspektiv, eller genom någon annans ögon.

Self-Protection: Försök undvika att gå in i försvarsställning genom att boosta dig själv. Minimera risken för hot från andra genom att fokusera på gemensamma värderingar och mål. Försök mobilisera nyfikenhet kring vad du kan lära av situationen.

Time & Money: Fatta beslut på ett sätt så att de inte ligger så nära dig själv. Föreställ dig att du är någon annan som ska fatta beslutet eller att det redan har hänt.

Hör gärna av dig om du vill veta hur ni kan arbeta för att skapa en kultur som kännetecknas av öppenhet för nya möjligheter och smarta beslut.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Komplexa perspektiv på framtiden

Komplexa perspektiv på framtiden

Evas ledare i nyhetsbrevet för maj Den teknologiska utvecklingen går med en rasande fart, på gott och ont. Många innovationer för såklart med sig fantastiska möjligheter och genombrott inom allt från medicin till grön omställning. Och den skapar nya, ofta bättre,...

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...