Skapa trygga relationer på jobbet

En introduktion till SCARF-modellen

💻 Onlineutbildning
🕐 Flexibel start
🎧 Svenska och engelska