Aktuell kategori

Självledarskap

Status med livet som insats

Status med livet som insats

Evolutionärt sett har hög status varit en framgångsfaktor för god hälsa och ett långt liv. Men för den som är beredd att göra vad som helst för att få uppmärksamhet, och känna dopaminkicken som kommer av att bli hyllad, kan priset bli högt.

Impulskontroll är framtidens superkraft

Impulskontroll är framtidens superkraft

Den 30 september har det gått 273 dagar av året. Just det här året är det även på sätt och vis dag 1. Då genomförs nämligen ett ”upphävande av föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”.

Sommarens andetag

Sommarens andetag

Eftersom andningen är kopplad till system i hjärnan som påverkar vårt humör, vårt fokus och vår förmåga att vara i kontakt med vår kropp kan vi genom att styra vår andning påverka hur vi lever vårt liv.

Att välja kärlek på jobbet

Att välja kärlek på jobbet

I det lilla kungariket Bhutan mäter man inte framgång i siffror utan i lycka. Så istället för att beräkna landets BNP mäter de sin BNL. Det vill säga sin ”Brutto-National-Lycka”.

En mer hjärnsmart syn på tid

En mer hjärnsmart syn på tid

I en tid som kännetecknas av ständig förändring, där vi hela tiden letar efter nya sätt att effektivisera och snabba upp allt vi ägnar oss åt, kan det vara bra att utmana vårt sätt att se på tid.

Se solen bakom molnen

Se solen bakom molnen

Hjärnans primära drivkraft, som påverkar alla övriga hjärnprocesser, är att minimera hot och att maximera belöning. Detta påverkar hur vi förhåller oss till alla situationer och människor.

Lära sig bli en människa!

Lära sig bli en människa!

Föreställ dig att du är en robot som ska få chansen att vara människa. För att klara uppgiften behöver du veta hur kroppen funkar, men också känslorna.