Använder ni traditionella medarbetarsamtal där medarbetaren får ett betyg på sin prestation finns det anledning att ändra upplägg.