Aktuell kategori

Feedbackrevolutionen

Jag är inte en robot

Jag är inte en robot

Ibland när man ska handla något på nätet får man göra ett litet test för att bevisa att man inte är en robot. Varje gång jag ser det får det mig att le, för vi har länge uppmuntrats att göra det motsatta.

Nu börjar feedbackrevolutionen

Nu börjar feedbackrevolutionen

Vi har fått lära oss att feedback alltid är bra – även om det gör ont. Nu tycker jag att vi gör upp med våra gamla föreställningar om feedback och därför manar jag till ett kärleksfullt uppror.

Feedback – en arsenikmacka?

Feedback – en arsenikmacka?

När vi vill att någon ska förändra ett beteende är feedback ofta den strategin som ligger närmst till hands. Dessvärre genererar feedback väldigt sällan något positivt resultat eller permanent förändring.