Belöna med SCARF i förändring

26 dec, 2016 | Lärande & Förändring

När det är mycket oro i världen är det extra viktigt att vara medveten om sina tankar och känslor så att vi kan självreglera. Arbetar du som chef har du dessutom stor nytta av att hitta ett belönande sätt att jobba med ledarskap. Här är SCARF-modellen ett utmärkt verktyg för att vattna nyfikenheten och att stämma oron i bäcken. SCARF är en akronym som står för Status, Certainty (visshet), Autonomy (självbestämmande) Relatedness (samhörighet) och Fairness (rättvisa).

Status

Den snabba teknikutvecklingen och förändringstakten gör att många idag lever med en enorm osäkerhet kring det långsiktiga värdet av deras kompetens. Det här hotar förstås medarbetaren på många sätt, men inte minst när det gäller deras status: Hur påverkar det här min roll i gruppen? Kommer det ens finnas en plats för mig?

Eftersom det inte går att lova medarbetarna att saker kommer att förbli oförändrade är ett neurosmart alternativ att belöna utifrån andra perspektiv i SCARF-modellen. Här kan du exempelvis arbeta på att öka transparensen och skapa upplevelsen av visshet och självbestämmande genom att i större utsträckning ta med medarbetarna i diskussionen. Utifrån samhörighet är det också en bra idé att prata om kompetensutveckling och arbeta aktivt för att förmedla att det finns en vilja att inkludera i gruppen.

Certainty

Idag är det ingen som vet någonting säkert. Det enda vi vet är att vi inte vet, och det kan vi vara ärliga med som ledare. Motverka stressen som skapas av ovisshet genom att involvera medarbetarna i det strategiska och operativa arbetet. Lägg ut ett större ansvar på teamen och visa att det finns ett förtroende från dig som ledare att agera för att stärka upplevelsen av självbestämmande.

Autonomy

Den snabba förändringstakten kan få människor att känna sig som offer för omständigheterna. Vårt självbestämmande hotas när vi upplever att vi är spelbrickor som någon annan flyttar runt. Det här hotet triggas också av rädsla att förlora jobb och inkomst och allt vad det innebär.

Underlätta för medarbetarna under förändringen genom att vara öppen med vad du vet. Goda samtal på regelbunden basis är alltid bra. Även här är det en bra idé att visa medarbetarna att de har ditt förtroende att agera självständigt.

Relatedness

I vår kultur är sammanhanget på arbetsplatsen ofta väldigt viktig för oss eftersom det ger oss en upplevelse att tillhöra. Att ha kollegor som vi arbetar tillsammans med mot samma mål fyller ett viktigt socialt behov. Riskerar vi att förlora vårt sammanhang triggas hotsystemet.

Genom att vara medveten om att människor fungerar på det här sättet kan du som ledare arbeta aktivt för att hjälpa dem att skifta till ett belönande perspektiv med hjälp av exempelvis öppenhet och goda samtal. Man kan även arbeta med att stärka alla medarbetares status genom att säkerställa att alla kommer till tals under gruppmöten.

Fairness

När vi upplever att vi blir orättvist behandlade drar hotsystemet igång. Små saker som att kollegan fick en fönsterplats, eller att den andra gruppen sitter närmre fruktkorgen, kan skapa överraskande stora reaktioner. Även det här hotet triggas allt som oftast under förändring eftersom olika människor kommer att påverkas på olika sätt. Ett exempel kan vara att någon behåller jobbet medan någon annan får byta arbetsuppgifter.

Återigen är svaret för dig som ledare att belöna så många delar av SCARF som möjligt varje dag. I en organisation som agerar ur ett belönande perspektiv pågår ständigt de goda, klargörande och framåtriktade samtalen.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för augusti Under augusti har jag lärt känna två nya organisationer, som båda växer snabbt. De är måna om att tillväxten inte ska skapa klyftor mellan teamen, där människor i organisationen slutar relatera till varandra. För när det...

För mig själv, men inte ensam

För mig själv, men inte ensam

Evas ledare i nyhetsbrevet för juli Jag står i skrivande stund mitt i klivet över tröskeln till ännu en sommarledighet. Snart lämnar jag alla tankar på jobb för att hänge mig åt det jag vill fokusera på just nu: återhämtning och att fylla på med ny energi för att må...

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för maj Jag får regelbundet uppdrag som handlar om att coacha team eller ledningsgrupper. En vanlig ingrediens i dessa uppdrag är att bidra till att teamet enas kring sitt syfte. Varför man finns och ska samverka som grupp. Forskning...