|

Anna skapar förutsättningar för en blomstrande arbetsplats

1 nov, 2020 | Baskurs neuroledarskap

Anna Svensson arbetar i en kombinerad roll som techmanager och agil coach på iZettle. Under sitt yrkesliv har hon arbetat i en rad olika sammanhang där människor ska arbeta tillsammans för att nå ett mål inom ett givet tidsintervall, och det har gjort henne intresserad av hur stress påverkar oss.

– När vi befinner oss under press blir det svårt för oss att prioritera och kommunikationen blir lidande. Inom mitt gebit används olika agila metoder, som exempelvis Lean och Kanban med flera, och jag har varit nyfiken på vad det är som gör att de fungerar. Därför valde jag att gå utbildningen i neuroledarskap.

Under utbildningen varvas relativt korta teoripass med reflektion i helgrupp och olika typer av uppgifter i mindre grupper. Deltagarna jobbar exempelvis i triader där de får träna sig på att berätta och lyssna, samt uppleva hur ett tillitsfullt möte mellan människor skapar samhörighet som sänker stressnivåerna.

– En stor del av behållningen av utbildningen var möjligheten att reflektera tillsammans på ett öppet sätt. Det blir ett annat sätt att lära sig när andra berättar om sina upplevelser och hur de har tillämpat kunskapen och insikterna. Jag är tacksam att de andra deltagarna var så generösa med sig själva.

Designat utifrån hjärnans behov

Eftersom teoripassen är anpassade till hur lång tid våra hjärnor har förmåga till fokus är de relativt korta jämfört med hur det är på många andra utbildningar. Kunskapen landar genom att deltagarna får relatera till den utifrån sina egna upplevelser.

– Det är inte mängder av teori, men det sker väldigt mycket lärande. Och det är i mellanrummen och i reflektionen som det händer.

Anna har tagit med sig formatet till sin egen arbetsvardag. När hon designar workshops och presentationer är hon numera lika noga med att planera in mellanrummen som innehållet. Hon strukturerar upp de möten hon håller utifrån hur våra hjärnor fungerar snarare än utifrån vad normen säger eller vad som förväntas.

– Under utbildningen lade jag märke till hur Eva och Lars-Johan var i rollen som ledare och lärare. De sitter och väntar och vilar. Låter saker sjunka in. Hela tiden följsamt med gruppen. Det krävs ett mod att göra så, men nu när jag vet att det fungerar vågar jag också bygga upplägg på samma sätt.

Så kan alla vara sitt bästa jag

Genom att bli medveten om våra känslor kan vi välja våra tankar och beteenden i en större utsträckning, och observera hur sättet vi agerar styrs av det vi känner och tänker. Det gör oss även bättre rustade att få syn på om det finns situationer som vi väljer bort för att de är obekväma för oss, och hur de skulle kunna modifieras så att de fungerar. En vanlig situation på en arbetsplats är att man ska föra fram någon typ av budskap under ett möte. För många är det svårt, vilket innebär att bra idéer och viktiga synpunkter riskerar att inte komma fram.

– Något som känns som omöjligt kan hamna inom räckhåll med hjälp av exempelvis förberedelser eller genom att öppna upp andra kanaler för att komma till tals. Min ambition som ledare är att skapa förutsättningar för att människorna jag arbetar med ska känna samhörighet och trygghet. Jag är övertygad att det gör oss mer anpassningsbara, snabbare och att individens bidrag blir större.

Vem skulle du rekommendera utbildningen till?

– Jag har redan rekommenderat den till många. Den är given för dig som har en ledarroll, som exempelvis arbetar som agil coach, och som vill ha en biologisk förklaringsmodell till varför metoderna fungerar. Men den är intressant för alla som är intresserade av hur vi människor fungerar eller som vill bygga uthållighet för sig själv som individ eller i organisationer.

 

Läs mer om Neuroledarskap i praktikens baskurs

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag