Använder ni traditionella medarbetarsamtal där medarbetaren får ett betyg på sin prestation finns det anledning att ändra upplägg. Forskning visar att den typen av bedömning inte leder till bättre resultat utan snarare att det genererar flera negativa konsekvenser.

Eva Hamboldt, du har en Master från NeuroLeadership Institute i New York. Kan du berätta vad som händer i hjärnan när min chef exempelvis berättar att jag har fått betyget 3 på en femgradig skala.

– När du får betyget aktiveras hotresponsen i din hjärna. Du reagerar alltså med ett ”fight or flight”-beteende, precis som en stenåldersmänniska som blir jagad av ett vilt djur.

Vad leder den typen av reaktion till?

– Det skapar frustration och gör dig mindre benägen att ta risker.  Det finns också en risk att du och dina kollegor samarbetar sämre, eftersom ni ser varandra som konkurrenter.

På vilket sätt påverkar betyget hur jag presterar framåt?

– När vi får lära oss att våra förmågor är begränsade på det ena eller andra sättet blir det en sanning för oss och det blir svårt för oss att prestera bättre i framtiden. Därför ska man vara väldigt försiktig med att sätta etiketter på människor; det cementerar vår bild av dem och även deras bild av sig själva. Vi blir det vi tror att vi är, skulle man kunna säga.

Finns det något alternativ till traditionella medarbetarutvärderingar som främjar en positiv utveckling?

– Absolut! Genom att använda ett strukturerat samtal där chefen ställer frågor utifrån vad som motiverar medarbetaren, snarare än att att bedöma och utvärdera, landar man på en mycket mer konstruktiv plats. Det leder till bättre resultat, ett bättre psykosocialt klimat på arbetsplatsen och till mer tillfredsställda och nöjda medarbetare.

Hur kommer man igång med bättre medarbetarutveckling?

– Det som jag har pratat om ovan finns förklarat i den här korta filmen som jag rekommenderar alla som arbetar med HR, eller som har personalansvar, att titta på. Nyckeln är en förståelse för hur hjärnan fungerar och att utifrån den kunskapen transformera ledarskapet i organisationen. Om ni vill börja arbeta annorlunda med medarbetarutveckling hjälper vi gärna till.Vi erbjuder både coaching och olika utbildningar.

Eva Hamboldt