Våra utbildningar bygger på forskningsbaserad kunskap från beteendevetenskapen i kombination med den senaste neurovetenskapen. Kursernas upplägg är designade, utifrån hur hjärnan fungerar, för optimal inlärning och förflyttningar som håller över tid. Vi tillämpar ett upplevelsebaserat lärande i en trygg miljö.

SCARF workshop, 1 dag

SCARF är den mest uppmärksammade modellen inom disciplinen neuroledarskap och vänder upp och ner på det vi tror om hur vi ökar lönsamhet och effektivitet.

När chefer och ledare lär sig att leda utifrån SCARF-modellen bygges ett klimat där medarbetare frodas, samarbetar och levererar bättre resultat.  Organisationen blir dessutom mer flexibel och väl utrustad för förändring.

Kursen är 1 dag och leds av Eva Hamboldt. Den vänder sig till dig som vill leda dig själv och andra utifrån hjärnans principer och ger en god grundläggande förståelse för neuroledarskap och den sociala hjärnans principer.

Läs mer i det här blogginlägget.

Skicka ett mejl till eva@neuroledarskapipraktiken.se för anmälan.

Datum: Inga nya datum förrän till hösten 2018

Vill du genomföra en SCARF-workshop internt, med din arbetsgrupp eller ledningsgrupp? Hör av dig till oss på info@neuroledarskapipraktiken.se.

Verksamhetsstyrning utifrån hjärnans principer, 3 dagar

Den snabba förändringstakten innebär en risk att bli ifrånsprungen av konkurrenterna. Men samtidigt är det en chans för den som är förberedd att dra ifrån. Hjärnsmart verksamhetsstyrning handlar bland annat om att medvetandegöra det som håller oss fast i gamla hjulspår. Kunskap om hjärnans principer hjälper oss att se och anamma nya möjligheter i ett tidigt skede och att snabbt få med organisationen på tåget. Kursen vänder sig till dig som exempelvis arbetar med verksamhets- eller affärsutveckling på ledningsnivå.

Datum: 8-9 november och 7 december
Plats: Stockholm
Pris: 11 975 SEK, exklusive moms.
Kursledare: Eva Hamboldt och Lars-Johan Bastås

Läs mer om kursen här.

Skicka ett mejl till info@neuroledarskapipraktiken.se för intresseanmälan.

Neuroledarskap: Baskurs, 5 dagar

Baskursen ger en god förståelse för hjärnans anatomi och kemiska klimat samt insikt i hur vi optimerar hjärnans kapacitet. Kunskapen om hjärnans principer omsätts till förståelse för hur vi främjar exempelvis fokus, kreativitet och anpassningsbarhet. Förstå vad som orsakar stress hos dig själv och andra. Lär dig att bemöta, förstå och bygga tillit till andra människor. Lär dig leda dig själv genom att belöna hjärnan istället för att skapa stress. All ny kunskap omsätts i praktiken i gruppövningar. Kursen sträcker sig över tre månader (2+2+1). Du får chansen att tillämpa den nya kunskapen i din vardag och reflektera över dina upplevelser i gruppen. Exempel på modeller som vi arbetar med under kursen är: SCARF, AIM, SEEDS, AGES och ”The Healthy Mind Platter”. (Inga krav på förkunskaper.) 

Läs mer om kursen här.

Skicka ett mejl till info@neuroledarskapipraktiken.se för anmälan.
Datum hösten 2018: modul 1: 15-16/10; modul 2: 15-16/11; modul 3: 14/12
Tid: 9:30-16:30
Plats: Stockholm
Pris: 12 500 kronor, exklusive moms

Neuroledarskap: Fördjupning, 3 dagar

Målet med utbildningen är att erbjuda fördjupad kunskap och tillfälle att applicera ett neuro-perspektiv till befintliga processer och strategier i det dagliga arbetet. Det handlar inte om att uppfinna hjulet igen och bara göra nytt, utan att ytterligare kunna integrera ett neuroperspektiv i förhållningssätt och genomförande.

Vi kommer att gå djupare i de modeller som introducerades under baskursen, och utforskande jobba fokuserat med case från vardagen, i syfte att omsätta kunskap i praktik på bästa sätt.

Läs mer om kursen här.

Skicka ett mejl till info@neuroledarskapipraktiken.se om du är intresserad.

Förändringsledning utifrån ett Neuroperspektiv – workshop, 1 dag

På kursen får du lära dig hur hjärnan upplever förändring och hur du som ledare utifrån den kunskapen kan stötta förändringsprocesser. Förändring som genomförs utifrån hjärnans principer minskar upplevelsen av ovisshet och uppgivenhet och stärker känslan av lust, motivation och nyfikenhet. Kursen är 1 dag och vänder sig till dig som arbetar som chef och som vill bli en bättre ledare i förändring. Kursen kan också skräddarsys utifrån den enskilda organisationens behov och är en utmärkt förberedelse inför ett förändringsarbete. Dagen leds av Eva Hamboldt.

OBS! Det här är inte en öppen kurs, utan erbjuds till företag och organisationer som är nyfikna på och vill arbeta med att utveckla mer hjärnsmarta processer för att hantera förändring och  utveckling.

Läs mer om kursen här.

Skicka ett mejl till info@neuroledarskapipraktiken.se för mer information eller förfrågan.

Hjärnan, stress och känslomässig självreglering – workshop, 1 dag

Under en dag föreläser och workshopar vi om vad som händer i hjärnan och kroppen som system, när vi är i stress. Vi pratar om stressorer och arbetar med att identifiera egna stressorer och reaktionsmönster för att kunna arbeta med strategier som långsiktigt hjälper dig motverka och förebygga skadlig stress. Dagen leds av Eva Hamboldt och är upplagd enligt en metodik som möter hjärnans principer för lärande. Bland annat genom upplevelsebaserad pedagogik och att arbeta med verkliga case från arbetsplatsen.

OBS! Kursen är inte en öppen kurs, utan erbjuds till företag och organisationer som är nyfikna på och vill arbeta med hjärnsmarta processer för att hantera och förebygga stress internt.

Läs mer om kursen här.

Skicka ett mejl till info@neuroledarskapipraktiken.se för mer information eller en förfrågan.