Våra utbildningar bygger på forskningsbaserad kunskap från beteendevetenskapen i kombination med den senaste neurovetenskapen. Kursernas upplägg är designade, utifrån hur hjärnan fungerar, för optimal inlärning och förflyttningar som håller över tid. Vi tillämpar ett upplevelsebaserat lärande i en trygg miljö.

Öppna och företagsinterna utbildningar

Vi erbjuder både öppna och företagsinterna utbildningar där du som deltagare får möjlighet till nya perspektiv och praktisk träning i ett mer hjärnsmart ledarskap. På denna sida hittar du information om våra öppna utbildningar.

Läs mer om våra företagsinterna utbildningar »

Neuroledarskap: Baskurs, 5 dagar

Baskursen ger en god förståelse för hjärnans anatomi och kemiska klimat samt insikt i hur vi optimerar hjärnans kapacitet. Kunskapen om hjärnans principer omsätts till förståelse för hur vi främjar exempelvis fokus, kreativitet och anpassningsbarhet. Förstå vad som orsakar stress hos dig själv och andra. Lär dig att bemöta, förstå och bygga tillit till andra människor. Lär dig leda dig själv genom att belöna hjärnan istället för att skapa stress. All ny kunskap omsätts i praktiken i gruppövningar.

Kursen sträcker sig över tre månader (2+2+1). Du får chansen att tillämpa den nya kunskapen i din vardag och reflektera över dina upplevelser i gruppen. Exempel på modeller som vi arbetar med under kursen är: SCARF, AIM, SEEDS, AGES och ”The Healthy Mind Platter”.

Kursen riktar sig till chefer, ledare och andra som är nyfikna på att utforska sitt ledarskap utifrån ett neuro-perspektiv för att mer hjärnsmart leda sig själva, och/eller stötta andra i sitt ledarskap. Inga krav på förkunskaper.

Mer information om utbildningen »

Datum våren 2019

Tillfälle 1: 14-15/3, 11-12/4, 17/5  Fullbokad

Tillfälle 2:
Modul 1: 4-5/4
Modul 2: 9-10/5
Modul 3: 11/6

Plats: Stockholm
Pris: 14 795 kronor, exklusive moms
Kursledare: Eva Hamboldt och Lars-Johan Bastås
Anmäl dig till utbildningen »

Verksamhetsstyrning utifrån hjärnans principer, 3 dagar

Den snabba förändringstakten innebär en risk att bli ifrånsprungen av konkurrenterna. Men samtidigt är det en chans för den som är förberedd att dra ifrån. Hjärnsmart verksamhetsstyrning handlar bland annat om att medvetandegöra det som håller oss fast i gamla hjulspår. Kunskap om hjärnans principer hjälper oss att se och anamma nya möjligheter i ett tidigt skede och att snabbt få med organisationen på tåget.

Kursen vänder sig till dig som exempelvis arbetar med verksamhets- eller affärsutveckling på ledningsnivå.

Mer information om utbildningen »

Datum våren 2019: 2-3 maj och 3 juni

Plats: Stockholm
Pris: 11 975 SEK, exklusive moms
Kursledare: Eva Hamboldt och Lars-Johan Bastås
Anmäl dig till utbildningen »