När människor är motiverade syns det på resultaten och känns i luften. I den här artikeln förklarar vi hur man väcker motivation och hur man får den att hålla över tid.

1) ”Emotion drives attention”

Först behöver målet väcka medarbetarnas uppmärksamhet. Vi behöver en adrenalin- och kortisolkick och det uppnår vi genom att ge amygdala en knuff. Det kan antingen vara i form av ett hot: Våra konkurrenter har lanserat en kampanj och om inte vi möter den med något ännu vassare så kommer vi tappa marknadsandelar. Det kan även vara i form av en belöning: Om vi gör den mest kreativa kampanjen så kan vi vinna ett pris på branschgalan.

OBS. Hot funkar oerhört bra för att väcka människors uppmärksamhet. Men ett allt för drastiskt hot leder till att det blir för mycket av det goda och vi ramlar över i stress och otrygghet. Hot motiverar heller inte över tid, utan fungerar mer kortsiktigt.

2) Why?

Medarbetarna behöver också känna att de kan relatera personligt till målet. Alla behöver kunna svara på frågorna: Varför ska jag göra det här och vill jag göra det?

När vi reflekterar kring dessa frågor aktiveras system i hjärnan som hanterar tankeprocesser kring oss själva och vårt värderingsystem. Och när känslorna kopplas på får vi en lagom dos adrenalin vilket hjälper oss att hålla intresset för målet uppe.

3) What’s in it for me?

Utöver att förstå vad som ska göras och vart vi är på väg behöver vi också kunna se att det finns en belöning för oss om vi väljer att röra oss mot det önskade läget. Då triggas dopaminproduktionen och vi känner oss nyfikna och positiva.

En belöning ska upplevas som meningsskapande. Det kan vara allt från en bonus eller en middag med gänget till att gruppen på något sätt bidrar till människor som lider nöd. Belöningarna behöver designas så att alla medarbetare får en chans att koppla på just sina drivkrafter.

Tänk också på att det inte räcker med en belöning när vi lyckas. För att hålla ångan uppe under resans gång behöver vi få uppskattning för att vi försöker. Då har man ett så kallat ”growth perspective”.

3) Vi gör det tillsammans!

Vår motivation påverkas positivt när vi befinner oss i en trygg kontext, där vi peppar varandra och där man känner att man duger trots att man gör misstag. När gruppen har en god samhörighet så droppar vi även ner oxytocin i mixen.

Som chef har du också mycket att vinna på att peppa kontinuerligt. Samla inte alla godbitarna till det årliga medarbetarsamtalet, utan visa regelbundet din uppskattning i vardagen. Då håller du den lustdrivna och nyfikna motivationen vid liv över tid.