Hjärnsmart organisationslabb, 1 dag

Organisationslabbet sätter ljuset på vad som får organisationer och medarbetare att blomstra – vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

I organisationslabbet kliver ni som deltagare in i roller som toppchefer, mellanchefer, medarbetare och kunder. Tillsammans möter ni välbekanta utmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. Under dagen hinner vi med fem fiktiva dagar som ger nya perspektiv på livet i organisationen samt möjligheten att testa nya handlingsalternativ.

Som deltagare får du en överblick av hur en organisation samverkar, en större förmåga till samarbete över stuprören och en förståelse för vilka utmaningar andra delar av organisationen står inför. Som ledare får du också syn på vilken påverkan du har på andra.

Med dig hem får du också ett teoretiskt ramverk och strategier för att bygga framgångsrika samarbeten.

Mer information om organisationslabbet »

Vi kommer inte att erbjuda det öppna organisationslabbet under 2020. Nytt datum kommer under våren 2021. Vi erbjuder fortsatt interna organisationslabb under 2020, kontakta oss på info@neuroledarskapipraktiken.se om du är intresserad av att veta mer.