Efter önskemål från deltagare på Baskursen i neuroledarskap genomför vi under hösten en tredagars fördjupningskurs. Den går av stapeln 13-14 november och 12:e december.

Målet med utbildningen är att erbjuda fördjupad kunskap och tillfälle att applicera ett neuro-perspektiv till befintliga processer och strategier i det dagliga arbetet. Det handlar inte om att uppfinna hjulet igen och bara göra nytt, utan att ytterligare kunna integrera ett neuroperspektiv i förhållningssätt och genomförande.

Vi kommer att gå djupare i de modeller som introducerades under baskursen, och utforskande jobba fokuserat med case från vardagen, i syfte att omsätta kunskap i praktik på bästa sätt.

Kursen kostar 11 500 kronor ex moms.

Här finns en PDF med mer info!

Upplevelsebaserat förstås!

Utbildningen baseras på en metodik som möter hjärnans behov för att kunna optimera fokus, minnesformation, långsiktigt lärande och hållbar förändring. Bland annat innebär detta upplevelsebaserat lärande i form av föreläsningar; enskild och gemensam reflektion samt arbete i mindre grupper.

Frågor angående innehållet? Välkommen att kontakta mig.