När kulturer möts – en lekfull workshop om olikheter

 

Organisationers förmåga att värdera och integrera olikheter i ett ’större Vi’ är mer avgörande än någonsin. De organisationer som inte förmår göra det riskerar tappa såväl innovationskraft som affärsmöjligheter, och skapa samarbetsklimat präglade av destruktiva konflikter. Men, det finns sätt att bygga upp den förmågan.

När kulturer möts är en lättsam heldagsworkshop om ett angeläget ämne. Vi synliggör de förutbestämda mönster som sätts i rörelse vid möten mellan grupper, och hur de ofta resulterar i en upplevelse av ”vi och dom” mellan människor i en organisation. Vi arbetar bland annat med att titta på det spänningsfält som uppstår mellan vår reflex att vilja ”skydda & bevara” vår egen kultur och vår vilja att ”inkludera och integrera” andras kultur i vår.

Syftet med ”När kulturer möts” är att stötta ledare och medarbetare i att:

  • bättre ”förstå och hantera” arbetsplatser som är diversifierade p g a sammanslagningar, uppköp, samlokaliseringar eller en hög grad av mångfald som gör det svårt att bygga en gemensam kultur,
  • förstå hur vår hjärna arbetar med olikheter och vad som står på spel för oss som människor när vi försöker bygga en gemensam kultur i mångfald.


Så här går det till

Workshopen genomförs i två delar. Under förmiddagen går deltagarna in i ett upplevelsebaserat labb, där de i mindre grupper får bygga sin egen kultur. Därefter slås de samman till en fiktiv organisation där de som subgrupper förväntas samverka runt en gemensam uppgift och samtidigt arbeta med inkludering.

Under eftermiddagen förmedlas en teoretisk referensram som baseras på forskning från social, kognitiv neurovetenskap samt på systemteoretisk forskning. Vi presenterar även en metod för hur såväl ledare som medarbetare kan tänka och göra för att integrera olikheter och bygga gemensam kultur.

För vem?

Workshopen När kulturer möts är för dig:

  • som på ett lättsamt och lekfullt sätt vill utforska hur ’vi & dom’ uppstår
  • som vill bli tryggare i att leda förändringsprocesser på din egen arbetsplats
  • som vill få ett neuroperspektiv på utmaningarna med mångfald
  • som i din roll behöver mer teoretisk förståelse samt metoder för kulturbyggande i mångfald
  • som vill förstå hur SCARF-modellen går att applicera i arbetet med att integrera subkulturer

 

Datum: 16 oktober
Tid: 09.30-16.30
Plats: Centralt Stockholm
Pris:  3 995 SEK, exklusive moms

Anmäl dig till labbet »