Har du tänkt att den där personen på er arbetsplats som har för vana att gnälla är oförarglig? Tänk igen! Gnäll sprider sig som en löpeld i organisationen och gör oss  mindre produktiva och kreativa. Gunnar Thim, utbildad vid NeuroLeadership Institute i New York, berättar hur du stämmer gnället i bäcken.

Gunnar, hur kommer det sig att gnäll och negativitet sprider sig så snabbt?

– Om en person har fastnat i en negativ spiral upplever hon eller han negativa tankar och känslor som leder till ännu fler negativa tankar och känslor. För att den personen ska orka med måste det negativa pysa ut någonstans och den gnälliga medarbetaren ”smittar” då sina kollegor. Till slut har du en hel avdelning som går och mår dåligt, och det slutar inte där.

Hur kommer det sig att vi har så lätt att smitta varandra med negativitet?

– Negativa resonemang påverkar oss starkt eftersom de triggar hjärnans hotrespons och försätter oss i kamp/flykt-läge. I nödsituationer är det oerhört bra att reaktionen sprider sig i gruppen. När lejonet kommer är det bra att vi blir rejält uppmärksamma och på alerten redan första gången någon ropar: SPRING!

Men hur påverkas vi om det inte finns något lejon?

-Hotresponsen sätter i gång en stressreaktion som leder till ökad utsöndring av adrenalin och kortisol. Det är precis rätt cocktail om du ska springa ifrån ett lejon. Däremot är det direkt skadligt för kroppen och hjärnan att ständigt gå runt med adrenalin och kortisol i kroppen vilket medarbetarna på en gnällig arbetsplats ofta gör.

På vilket sätt påverkas hjärnan?

– Ett konkret exempel som det finns forskning på är att kortisolet faktiskt dödar nervceller i hippocampus, som är vår central för minnen och inlärning. Ju mer kortisol som frigörs genom negativa känslor och tankar desto sämre blir våra minnesfunktioner inlärningskapacitet.

Hur kan jag som chef tillämpa neuroledarkskap för att bryta gnälltrenden i gruppen?

– Om du som ledare förstår att gruppen befinner hotrespons kan du hjälpa dem att skifta till ett belönande perspektiv. Snarare än att utreda varför det gnälls kan du exempelvis ställa frågan: Vad behöver ni för att må bra?

– Utifrån modellen SCARF kan man förklara det som att du ökar gruppens upplevelse av kontroll samtidigt som du troligen belönar deras upplevelse av autonomi, rättvisa och samhörighet. Genom att bekräfta dem samtidigt som du byter perspektiv skapar du goda förutsättningar för att komma vidare.

Men även jag som chef påverkas ju av den negativa stämningen. Hur gör jag för att inte också agera utifrån hotet.

– Ja, som chef är du förstås lika mycket människa som alla andra. Spegelneuronerna i din hjärna ser till att du också smittas av gruppens ängslan. Men när du har kunskap om hur hjärnan fungerar kan du använda neuroledarskap för att skapa ett mentalt avstånd till den negativa situationen. Det ger dig möjligheten att aktivt välja att skifta till ett belönande perspektiv och även hjälpa gruppen att göra det.

Gunnar Thim

Gunnar Thim är utbildad socionom och ekonom med en beteendevetenskaplig påbyggnad inom förändringsledning. Gunnar är även certifierad UGL-handledare och Utvecklande Ledarskap-handledare via Försvarshögskolan samt certifierad Klart Ledarskap-instruktör via Provins fem. Han är även utbildad vid NeuroLeadership Institute i New York.

Är du nyfiken på någon av våra utbildningar? Eller behöver du hjälp att stärka din arbetsgrupp. Hör gärna av dig till oss på info@neuroledarskapipraktiken.se