Eva Hamboldt har i ett antal samtal med Kristina Bähr, Exist.se, utforskat olika aspekter av Neuroledarskap. Här kan du lyssna på samtalen om hur man kan leda utifrån hjärnans principer, om SCARF-modellen som arbetsverktyg för gruppdynamik, om reaktivitet och känslomässig självreglering i interaktionen med andra samt om fördomar och hur arbeta med mångfald.

  1. Hjärnpodden om Neuroledarskap – att leda utifrån hjärnans principer
  2. Hjärnpodden om SCARF-modellen
  3. Hjärnpodden om känslomässig självreglering 
  4. Hjärnpodden om fördomar och mångfald på arbetet
  5. Hjärnpodden om social inkludering på jobbet