Organisationslabbet sätter ljuset på vad som får organisationer och medarbetare att blomstra – vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

I organisationslabbet kliver ni som deltagare in i roller som toppchefer, mellanchefer, medarbetare och kunder. Tillsammans möter ni välbekanta utmaningar i en snabb och föränderlig omvärld och allt blir snabbt mycket verkligt. Under dagen hinner vi med fem fiktiva dagar som ger nya perspektiv på livet i organisationen samt möjligheten att testa nya handlingsalternativ.

Efter dagen är deltagarna energifyllda, motiverade och utrustade med en större förmåga till problemlösning samt att leda sitt team och sin organisation. Som deltagare får du också en överblick av hur en organisation samverkar, en större förmåga till samarbete över stuprören och en förståelse för vilka utmaningar andra delar av organisationen står inför. Som ledare får du också syn på vilken påverkan du har på andra.

Med dig hem får du självklart också ett teoretiskt ramverk och strategier för att bygga framgångsrika samarbeten.

Så här går det till!

Själva ”labbet” består av fem 12-minuter långa simuleringar som innehåller alla de parametrar som finns i ett företag. Det är inte rollspel, utan du får en roll och agerar dig själv i den.

Vi varvar simuleringarna med teori och reflektion för gemensam förståelse. I början, mitten och mot slutet får deltagarna chansen att jämföra erfarenheter och reflektera kring likheter och skillnader. Under teoripassen väver vi in teoretiska ramverk som bygger på den senaste hjärnforskningen samt systemiska perspektiv på organisationer.

För att den nya kunskapen och insikterna ska omsättas i praktiken tittar vi på olika komponenter som deltagarna kan ta med sig tillbaka och applicera i sina sammanhang och organisationer.

Är det för dig?

Organisationslabbet är för dig som vill främja anpassningsbarheten i organisationen och som inte vill att gamla vanor håller er tillbaka. Förmodligen ser du också att effektiviteten skulle öka avsevärt om team, avdelningar och individer på olika hierarkiska nivåer i organisationen samverkade bättre och på ett mer självklart sätt, men att det idag finns ”osynliga mönster” som ligger i vägen. En bättre förmåga till samarbete påverkar naturligtvis även relationen till kunderna på ett positivt sätt.

Om organisationslabbet

Organisationslabbet bygger på Barry Oshrys legendariska arbeten och simuleringar. Sedan sitt arbete som professor på Harvard har han under 40 år lett olika organisationslabb och skrivit inflytelserika böcker. Lars-Johan Bastås är tränad av Barry Oshry i dessa metoder, och jag har integrerat ett neuroperspektiv till det organisationslabb vi har skapat.

Mejla info@neuroledarskapipraktiken.se för mer information.
Här kan du ladda hem en PDF om labbet!

Nästa tillfälle
27 maj, kl. 09.30-16.30, Stockholm

Anmäl dig till labbet »