Vi erbjuder utbildningar och workshops för företag och organisationer som är nyfikna på nya perspektiv och vill arbeta med att utveckla ett mer hjärnsmart ledarskap.

SCARF workshop, 1 dag

SCARF är den mest uppmärksammade modellen inom disciplinen neuroledarskap och vänder upp och ner på det vi tror om hur vi ökar lönsamhet och effektivitet.

När chefer och ledare lär sig att leda utifrån SCARF-modellen byggs ett klimat där medarbetare frodas, samarbetar och levererar bättre resultat. Organisationen blir dessutom mer flexibel och väl utrustad för förändring.

Vår workshop ger en god grundläggande förståelse för neuroledarskap och den sociala hjärnans principer. Dagen leds av Eva Hamboldt och vänder sig till arbetsgrupper och ledningsgrupper.

Läs mer om SCARF-workshop »

Förändringsledning utifrån ett Neuroperspektiv – workshop, 1 dag

På kursen får du lära dig hur hjärnan upplever förändring och hur du som ledare utifrån den kunskapen kan stötta förändringsprocesser. Förändring som genomförs utifrån hjärnans principer minskar upplevelsen av ovisshet och uppgivenhet och stärker känslan av lust, motivation och nyfikenhet.

Kursen leds av Eva Hamboldt och vänder sig till chefer och som vill bli en bättre ledare i förändring. Kursen kan också skräddarsys utifrån den enskilda organisationens behov och är en utmärkt förberedelse inför ett förändringsarbete.

Hjärnan, stress och känslomässig självreglering – workshop, 1 dag

Under en dag föreläser och workshopar vi om vad som händer i hjärnan och kroppen som system, när vi är i stress. Vi pratar om stressorer och arbetar med att identifiera egna stressorer och reaktionsmönster för att kunna arbeta med strategier som långsiktigt hjälper dig motverka och förebygga skadlig stress.

Dagen leds av Eva Hamboldt och är upplagd enligt en metodik som möter hjärnans principer för lärande. Bland annat genom upplevelsebaserad pedagogik och att arbeta med verkliga case från arbetsplatsen.

Verksamhetsstyrning utifrån hjärnans principer, 3 dagar

Den snabba förändringstakten innebär en risk att bli ifrånsprungen av konkurrenterna. Men samtidigt är det en chans för den som är förberedd att dra ifrån. Hjärnsmart verksamhetsstyrning handlar bland annat om att medvetandegöra det som håller oss fast i gamla hjulspår. Kunskap om hjärnans principer hjälper oss att se och anamma nya möjligheter i ett tidigt skede och att snabbt få med organisationen på tåget.

Kontakta oss för mer information

Skicka ett mejl till info@neuroledarskapipraktiken.se  om du har frågor eller önskar mer information om våra företagsinterna utbildningar.

Här hittar du information om våra öppna utbildningar »