När vi vill att någon ska förändra ett beteende är feedback ofta den strategin som ligger närmst till hands. Dessvärre genererar feedback väldigt sällan något positivt resultat eller permanent förändring eftersom det väcker hotresponsen hos mottagaren. Det gäller även det som vi kallar ”konstruktiv feedback”. Dr. David Rock kallar exempelvis tekniken med att linda in den negativa feedbacken i positiva omdömen för en ”arsenikmacka”. Visst, brödet kanske smakar gott, men arseniken kommer ändå att ta livet av dig.

Det som vi uppfattar som kritik blir som ett gift för oss eftersom våra hjärnor är så otroligt känsliga för allt som kan uppfattas som ett hot mot vår status. Därför spelar det ingen roll hur mjukt eller finkänsligt negativ feedback levereras.

Men om traditionell feedback inte fungerar, hur ska man då göra? Man kan ju inte bara låta bli att lösa ett problem eller inte ens försöka få till en beteendeförändring i en individ bara för att vi människor tycker att det är obehagligt. Nej, självklart inte. Och det finns alternativ till feedback.

David Rock menar att vi ska byta ut ”Constructive Performance Feedback” mot ”Facilitating Positive Change”. Om du exempelvis har en medarbetare som har problem i en kundleverans ska du undvika att kliva in och förklara vad det är som har gått fel eller sätta igång och problemlösa i ett samtal med dem. Du ska snarare hjälpa personen att ta ett metaperspektiv på situationen och skapa förutsättningar för dem att tänka kring sina egna tankar. Då ger du dem chansen att ge sig själva feedback vilket är mycket mer effektivt för att få till en varaktig förändring. Och det gäller oavsett hur tydligt det är för dig vad som behöver göras för att komma till rätta med den trasslande situationen!

Så snarare än att leverera en lösning gör du mycket större nytta genom att lyssna på ett icke-dömande och vänligt sätt som får personen du hjälper att känna sig trygg. För när vi känner oss trygga får vi tillgång till vår fulla hjärnkapacitet och når toppen av vår problemlösningsförmåga. Om vi tvärtom hamnar i hot stänger vi effektivt dörren till både konstruktiva förslag och nya lösningar.

Vill ni ha hjälp att etablera en god feedbackkultur på ert företag? Kontakta oss, vi hjälper gärna till.