Laddar Evenemang
 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Är du chef och involverad i utvecklingsprojekt, förändringsprocesser och löpande verksamhetsstyrning? Är du dessutom nyfiken på nya perspektiv och hjärnsmarta arbetssätt, baserade på den senaste hjärnforskningen?

Vi erbjuder en utbildning som integrerar nya perspektiv i befintliga chefsuppdrag och organisationsstrukturer. Kursen ’Verksamhetsstyrning – utifrån hjärnans principer’ är än så länge en pilotutbildning – den enda i sitt slag i Sverige – som löper över tre dagar (2+1).

Utbildningen syftar till att presentera ny och relevant neuroforskning för dig som är ledare; introducera ett nytt kunskapsfält samt ge dig tillfälle att prova på alternativa modeller och verktyg, delvis utarbetade av forskare, som du kan applicera på de processer du är involverad i till vardags.

Med neuroforskningen som grund tittar vi närmare på några av de arbetsområden du som chef och ledare har att hantera idag. Hur dessa arbetsuppgifter påverkar dig som ska utföra dem och vad en ledare behöver tänka på när det kommer till att involvera andra, proaktivt förändra saker till det bättre och leda en verksamhet över tid.

Målet för utbildningen är att du som deltagare ska få:

 • ta del av den senaste hjärnforskningen, forskningsbaserade modeller och strategier
 • träna på att applicera ett neuro-perspektiv på de processer du befinner dig i idag
 • prova på att integrera verktyg som understödjer ett hjärnsmart ledarskap

För att understödja integrering i din vardag arbetar vi med hemuppgifter i mellanperioden och med att du får applicera lärdomar i ett aktuellt utvecklingsinitiativ på din arbetsplats.

Innehåll

 • Ledarens Tre V:n och hjärnans grundläggande principer för motivation, fokus, tålamod
  • Verksamhetsplanering (Initiativkraft)
  • Verksamhetsutveckling (Handlingskraft)
  • Verksamhetsuppföljning (Uthållighet)
 • Den sociala hjärnans behov av status, kontroll, autonomi, samhörighet, rättvisa (SCARF)
 • Att gå från ’överlevnad’ i en grupp, till effektivitet och FLOW tillsammans med andra
 • Ett neuro-perspektiv på målarbete -
från abstrakta mål till nya organisatoriska vanor
 • Inre och yttre motivation – vad är skillnaden och vad ger det för konsekvenser?
  • ”Information är bra att ha – emotioner driver engagemang och handlingskraft”
 • SCARF-samtal som modell för feedback och uppföljning
 • Beslutsprocesser och hjärnans bias – vilka tankevurpor riskerar vi att göra och hur förebygga dessa?
  • För team som arbetar i mångfald
  • I processer som har fokus på inkludering

Tid: Den 30-31 mars och den 4 maj.

Kostnad: 7 500 SEK, exklusive moms.

Kursledare:
Eva Hamboldt från Neuroledarskap i praktiken  i samarbete med Lars-Johan Bastås, från Public Partner.