Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

I dagens samhälle med ett allt högre tempo, snabb teknologiskt utveckling, mer komplexa organisationer och allt sämre förutsägbarhet kring framtiden utmanas vi att såväl förhålla oss som anpassa oss till ständig förändring. Som chef och ledare ökar kraven på förmågan att såväl leda som följa förändringen i relation till medarbetare, uppdrag och resultat.

Med hjälp av den senaste forskningen kring hur hjärnans mekanismer fungerar när den ställs inför nyheter, avvikelser och ovisshet kan vi bli bättre på att hantera dessa utmaningar. Under dagen arbetar vi därför med vad som händer i hjärnan vid förändring, utifrån vad det är som blir svårt med förändring och varför.

Innehåll:

  • Vad händer i hjärnan inför och under en förändringsprocess?
  • Att förstå förändring, utifrån den sociala hjärnan (SCARF)
  • Strategier som kan göra förändring mindre ”hotfullt” för hjärnan – hur ser de ut?
  • Hur ser en process för långsiktigt hållbar förändring ut om hjärnan får bestämma?

Utifrån dagens innehåll arbetar deltagarna med att utforska sina egna erfarenheter och situationer från arbetsplatsen, för att skapa djupare förståelse för hur man kan agera mer hjärnsmart i de processer som pågår i vardagen.

En stor del av workshopen handlar även om att få träna på applicering av strategier utifrån ett neuro-perspektiv, i syfte att testa på vad det innebär att integrera alternativa sätt att arbeta med  förändring, såväl i det personliga ledarskapet, som i arbetet med att leda andra.

Dagen faciliteras av Eva Hamboldt och är upplagd enligt en metodik som möter hjärnans principer för lärande. Bland annat genom upplevelsebaserad pedagogik samt enskild och gemensam reflektion.

Dagen inleds klockan 09.30 med fika, och startar klockan 10.00. Vi avslutar kl. 16.30.

Kostnad: 2 975 SEK, exklusive moms.

Välkommen!